NyhetNyhet

Mecenat hjälper BRIS att nå gymnasieungdomar

2009-02-23

BRIS och Mecenat har inlett ett samarbete som ger BRIS möjlighet att nå ut till ungdomar på gymnasiet som vill komma i kontakt med någon vuxen via Barnens Hjälptelefon, BRIS-mejlen, BRIS-chatten.

Gymnasieungdomar är en grupp som kan vara svår att nå med den här typen av information och genom CSN-kortet får man en väl beprövad kanal som täcker hela den gruppen. Genom Mecenatkortet kommer man också nå Sveriges högskolestuderande och informera om BRIS verksamhet.
– BRIS gör ett mycket viktigt arbete för barn och ungdomar upp till 18 år. Genom CSN-kortet når vi Sveriges samtliga gymnasiestuderande vilket naturligtvis gör att vi har ett väldigt bra genomslag i åldern 16-18 år. Att vi nu kan använda den kanalen till att föra fram BRIS budskap känns mycket tillfredsställande, säger Jonas Levin, VD på Mecenat AB

– Nedrustningen av elevhälsovården i skolorna har gjort att många barn och ungdomar inte har någon vuxen att söka stöd hos när livet är svårt. Tack vare samarbetet med Mecenat kan BRIS nå även unga i övre tonåren som behöver anonymt stöd och som är helt på barnets eller ungdomens villkor, säger BRIS generalsekreterare Göran Harnesk.

Mer information om Mecenat hittar du under pressmeddelanden, samt på Mecenats hemsida.Alla nyheter

»Bris tilläggsrapport till FN 2014

Det finns stora brister i samhällets stöd till barn som mår dåligt. Stöd Bris i vårt fortsatta arbete för barn och unga. För oss har varje krona betydelse.
»Hjälp oss hjälpa!

» BRIS-akademin
BRIS arrangerar utbildningar över hela landet, utbildningar baserade på den samtalsteknik vi utvecklat genom vår stödverksamhet.

Året som gick – BRIS kontakter under 2012


» Ladda ner och läs
BRIS-rapporten 2013

BRIS är förmånstagare i PostkodLotteriet. » Läs mer här

Uppmärksammad rapport


» Ladda ner och läs
Barnen, BRIS och IT