NyhetNyhet

BRIS öppnar ny webbsida om barn – för vuxna!

2010-04-16

BRIS har stöttat vuxna i frågor om barn i snart 40 år och ser ett växande behov av vuxenstöd. Därför startar BRIS sajten BARNPERSPEKTIVET.SE, BRIS för vuxna.

Det kan vara svårt att prata med barn, eller veta hur man kan hjälpa när ett barn har det svårt. Vi på BRIS har stöttat vuxna i frågor om barn sedan år 1971 och behovet växer. Därför öppnar vi sajten Barnperspektivet.se, en stödjande webbplats för vuxna som har frågor om barn, med finansiellt stöd av Socialdepartementet och Skandia Idéer för livet.

Alltid barnets perspektiv
Genom Barnperspektivet.se vill BRIS lyfta barnens perspektiv, sprida och öka kunskapen om barns behov och rättigheter, stödja föräldrar och andra vuxna i sin relation med barn samt stärka vuxna att agera om barn far illa.

Samhällsstöd och diskussion
På Barnperspektivet.se får du svar på frågor kring juridik och barnets rättigheter och tips på hur du kan samtala med barn. Du får information om det stöd samhället erbjuder barn och föräldrar och vilka myndigheter som finns för barns skydd samt hur du ska agera om du misstänker att ett barn far illa. Du kan ta del av frågor om barn som vuxna ställer till BRIS och av våra svar. Dessutom kan du diskutera frågor som rör barn med andra besökare på sidan. Några teman finns översatta till flera språk. Under kommande år ska fler delar översättas.

Barnperspektivet.se öppnar 3 maj.Alla nyheter

»Bris tilläggsrapport till FN 2014

Det finns stora brister i samhällets stöd till barn som mår dåligt. Stöd Bris i vårt fortsatta arbete för barn och unga. För oss har varje krona betydelse.
»Hjälp oss hjälpa!

» BRIS-akademin
BRIS arrangerar utbildningar över hela landet, utbildningar baserade på den samtalsteknik vi utvecklat genom vår stödverksamhet.

Året som gick – BRIS kontakter under 2012


» Ladda ner och läs
BRIS-rapporten 2013

BRIS är förmånstagare i PostkodLotteriet. » Läs mer här

Uppmärksammad rapport


» Ladda ner och läs
Barnen, BRIS och IT