NyhetNyhet

Barnfamiljer i kris – en föreläsningsserie i Göteborg i vår

2012-02-06

En föreläsningsserie på Folkuniversitetet i Göteborg – våren 2012
Under vårterminen 2012 samverkar Folkuniversitetet med Gyllingen – en del av Stiftelsen Gyllenkroken och BRIS, kring en föreläsningsserie på temat Barnfamiljer i kris.

Välkommen att ta del av tre aktuella föreläsningar som rör familjesituationen i fall där det finns risk för omsorgssvikt eller anknytningsproblematik, till följd av att en eller flera av familjemedlemmarna lider av svår sjukdom eller trauma.

Ladda ner pdf  Ladda ner inbjudan som pdf


Barn som anhöriga

Onsdagen den 22 februari 18.00-19.30
En föreläsning som handlar om hur familjer, och i synnerhet barnen, påverkas av allvarlig sjukdom i familjen. Vidare fokuseras på hur barn i olika åldrar reagerar och tänker om sjukdom och död samt vad som underlättar för barnen och familjen. Petra Linnsand arbetar som psykolog i projektet ”Barn som anhöriga” samt på barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen i Kungsbacka.

Kan man bli sjuk av ord?

Tisdagen den 13 mars 18.00-19.30
Föreläsningen beskriver psykisk misshandel och emotionell omsorgssvikt, en form av utsatthet som många gånger sker i det dolda. Föreläsaren fokuserar dels på hur psykisk misshandel går till och vilka konsekvenser som drabbar det utsatta barnet. Och dels på vilka riskfaktorer som kan ligga till grund för att misshandel sker, samt vilket bemötande barnen och ungdomarna beskriver att de får, när de söker hjälp. Karin Johansson är leg. psykolog och arbetar som utredare inom BRIS Göteborg.

Anknytningsproblematik vid trauma

Måndagen den 2 april 18.00-19.30
Ett forskningsperspektiv på anknytningsproblematik, med fokus på föräldraskap under påverkan av trauma. Karin Grip är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och doktorand vid psykologiska institutionen, Göteborgs universitet.

Plats: Folkuniversitetet, Norra Allégatan 6, plan 4
Tid: 18.00-19.30, inklusive frågor och diskussion
Anmälan: Fri entré, men för att vara säker på att få plats ser vi gärna att du anmäler dig.
Anmälan görs via hemsidan: www.folkuniversitetet.se/barn
Ytterligare information: 031-10 65 23,

Alla nyheter

»Bris tilläggsrapport till FN 2014

Det finns stora brister i samhällets stöd till barn som mår dåligt. Stöd Bris i vårt fortsatta arbete för barn och unga. För oss har varje krona betydelse.
»Hjälp oss hjälpa!

» BRIS-akademin
BRIS arrangerar utbildningar över hela landet, utbildningar baserade på den samtalsteknik vi utvecklat genom vår stödverksamhet.

Året som gick – BRIS kontakter under 2012


» Ladda ner och läs
BRIS-rapporten 2013

BRIS är förmånstagare i PostkodLotteriet. » Läs mer här

Uppmärksammad rapport


» Ladda ner och läs
Barnen, BRIS och IT