Framtidsseminariet: Att växa upp i framtiden

2012-03-22

BRIS generalsekreterare medverkar i Framtidskommissionens seminarium om att växa upp i framtiden.

Framtidsseminariet: Att växa upp i framtiden handlar om hur det blir att växa upp i Sverige år 2020 eller 2050. Kommer barn och ungdomar att må allt sämre trots ökat välstånd? Kommer klyftan att öka mellan dem som kan ta för sig och dem som inte kan leva upp till alla krav? Vilka positiva utvecklingstendenser finns och hur kan de stärkas? Se resonemanget från paneldeltagare och publik. I panelen återfinns Kattis Ahlström, ny generalsekreterare för BRIS, Lars Dencik, professor i socialpsykologi, Roskilde universitet, Helena Stensöta, docent i statsvetenskap, Lunds universitet och Charlotta Levay, som är moderator och ämnessakkunnig i Framtidskommissionen.

Se framtidsseminariet: Att växa upp i framtiden, Kattis Alströms anförande kommer 57:40 in i sändningen.

Alla nyheter

»Bris fokusområden 2014

Under valrörelsen 2014 riktade Bris extra fokus på psykisk ohälsa, skolan och våld mot barn.
Under året fortsätter vi driva dessa frågor. Läs mer om Bris fokusområden här.