NyhetNyhet

Samtalen till BRIS ökar

2008-02-07

Psykisk ohälsa, ensamhet och stress har blivit vanligare bland barn och unga. Det är de slutsatser Vårdfacket drar efter att ha läst BRIS-rapporten 2008. Det barn saknar mest är tid med sina föräldrar.

Ätstörningar, självmords- och självskadeproblematik har också blivit vanligare, liksom identitetsfrågor och existentiella livsfrågor, samt frågor kring sorg och kring kroppens utseende. Det är även många samtal kring våld.

Killarna saknas
– Flera tusen barn kontaktar oss för att de har blivit utsatta för våld och övergrepp, men vi kan också se att psykisk ohälsa ökar, säger Peter Irgens, ansvarig för BRIS dokumentation, till Vårdfacket.
Peter tar upp problematiken med att fyra kontakter av fem tas av tjejer. Det betyder inte att killar har färre problem än tjejer, utan att killar kan ha svårare att formulera sig.
– Våra kanaler bygger på att barnen och ungdomarna kan verbalisera sina problem, säger Peter Irgens.

Artikeln från Vårdfacket hittar du här.

Alla nyheter

»Bris tilläggsrapport till FN 2014

Det finns stora brister i samhällets stöd till barn som mår dåligt. Stöd Bris i vårt fortsatta arbete för barn och unga. För oss har varje krona betydelse.
»Hjälp oss hjälpa!

» BRIS-akademin
BRIS arrangerar utbildningar över hela landet, utbildningar baserade på den samtalsteknik vi utvecklat genom vår stödverksamhet.

Året som gick – BRIS kontakter under 2012


» Ladda ner och läs
BRIS-rapporten 2013

BRIS är förmånstagare i PostkodLotteriet. » Läs mer här

Uppmärksammad rapport


» Ladda ner och läs
Barnen, BRIS och IT