NyhetNyhet

Bristande föräldraansvar

2008-03-10

Ur BRIS-rapporten 2008 lyfter folkpartistiske riksdagsledamoten Solveig Hellquist barns emotionella omsorgssvikt och resonerar utifrån det hur barn far illa av föräldrars fokus på karriär och konsumtion.

Solveig Hellquist tar avstamp i norska forskaren Kari Killéns dokumentation av emotionell omsorgssvikt, där Killén synliggör hur höga krav från arbetsliv och krav på högre materiell standard gör att känslomässig frånvaro görs påtaglig även i familjer som har det gott ställt.
– Kanske nya insikter om barns behov av närvarande föräldrar skulle tvinga fram helt nya prioriteringar i familjerna, skriver folkpartisten Solveig Hellquist i Aftonbladet.

Hellquist ser BRIS-rapporten som en dörröppnare för att föra debatt om behovet av känslomässigt närvarande föräldrar och på så vis söka förändra attityder kring föräldrars betydelse.

Debattartikeln läser du på aftonbladet.se.

Alla nyheter

»Bris tilläggsrapport till FN 2014

Det finns stora brister i samhällets stöd till barn som mår dåligt. Stöd Bris i vårt fortsatta arbete för barn och unga. För oss har varje krona betydelse.
»Hjälp oss hjälpa!

» BRIS-akademin
BRIS arrangerar utbildningar över hela landet, utbildningar baserade på den samtalsteknik vi utvecklat genom vår stödverksamhet.

Året som gick – BRIS kontakter under 2012


» Ladda ner och läs
BRIS-rapporten 2013

BRIS är förmånstagare i PostkodLotteriet. » Läs mer här

Uppmärksammad rapport


» Ladda ner och läs
Barnen, BRIS och IT