NyhetNyhet

Regeringen vill se bättre stöd till föräldrar

2008-05-24

Det handlar om barns rätt till omvårdnad och uppväxt under goda och trygga förhållanden. Om hur föräldrarna ska stå för huvudansvaret, för omvårdnad, uppfostran och utveckling. Det handlar också om att BRIS ska bygga en webbplats med råd och stöd till föräldrar.

Från regeringens sida anser man att samhällsstödet till föräldrar bör stärkas och utvecklas, och tillsätter därför en utredning som ska sluta i en långsiktig nationell strategi. Arbetet går i en del olika riktningar, som Statens folkhälsoinstituts, FHI, uppdrag att söka utbilda utbildare i föräldrastöd. Barnombudsmannens, BO, uppdrag är att informera föräldrar och blivande föräldrar om barns grundläggande rättigheter. BRIS uppdrag står i att skapa en interaktiv webbplats med råd och stöd, i situationer som uppstår i hemmet, eller konflikter som uppstår med utomstående vuxna eller barn.

Valfrihet i vardagen
Regeringen är noga med att påvisa familjens vikt, hur barns trygghet grundläggs där, samt hur familjen ska ha valfrihet i, och makt över, sin livssituation. Att såväl män som kvinnor ska kunna kombinera familje- och arbetsliv. Skrivelsen är uppdelad i förstärkt strategiskt arbete, stöd i föräldraskapet, bekämpa våld mot barn och främja barns psykiska hälsa, och kan laddas ner här.

På Regeringens hemsida kan du ladda ner regeringens skrivelse Barnpolitiken – en politik för barnets rättigheter.

Alla nyheter

»Bris tilläggsrapport till FN 2014

Det finns stora brister i samhällets stöd till barn som mår dåligt. Stöd Bris i vårt fortsatta arbete för barn och unga. För oss har varje krona betydelse.
»Hjälp oss hjälpa!

» BRIS-akademin
BRIS arrangerar utbildningar över hela landet, utbildningar baserade på den samtalsteknik vi utvecklat genom vår stödverksamhet.

Året som gick – BRIS kontakter under 2012


» Ladda ner och läs
BRIS-rapporten 2013

BRIS är förmånstagare i PostkodLotteriet. » Läs mer här

Uppmärksammad rapport


» Ladda ner och läs
Barnen, BRIS och IT