Aktuellt

Så kan du prata med barn om hotfulla nyheter

Det är mycket dramatik på nyheterna nu. Experter varnar för att Ebolaepidemin kan sprida sig okontrollerat och medierna rapporterar intensivt om jakten efter ubåten i Stockholms skärgård. Rapporteringen sätter igång tankar och känslor hos många barn. Här är några tips om hur du som vuxen kan prata med barn om hotfulla nyheter.

» Läs mer här

Bris välkomnar regeringens satsning på stärkt elevhälsa

BRIS KOMMENTERAR: Vid en pressträff idag aviserade statsminister Stefan Löfven och utbildningsminister Gustav Fridolin att regeringens budgetproposition kommer att innehålla en satsning på stärkt elevhälsa med sammanlagt 200 miljoner kronor årligen och med 100 miljoner redan nästa år.
Bris välkomnar beskedet.

» Läs mer här

Motverka nätmobbning – ny guide till vuxna från Bris och .SE

Nästan två av tre barn som svarat på en enkät på Bris stödsajt uppger att de känt sig taskigt behandlade på nätet. För vuxna kan det vara svårt att veta hur man ska agera när ett barn utsätts för kränkningar på nätet. Därför har .SE (Stiftelsen för internetinfrastruktur) och Bris tagit fram guiden ”Motverka nätmobbning” som ett stöd till föräldrar, lärare och andra vuxna för att hjälpa utsatta barn.

» Läs mer här

Bris pratade barnrätt på Polismuséet!

Idag den 6 oktober är det Internationella barndagen, en viktig dag som hänger samman med FN:s konvention om barnets rättigheter.

» Läs mer här

Bris välkomnar att barnkonventionen blir svensk lag

BRIS KOMMENTERAR: Bris välkomnar den nya regeringens besked om att påbörja arbetet med att göra FN:s Konventionen om Barnets Rättigheter till svensk lag.
- Detta är en mycket viktig politisk markering om att alla barn är lika mycket värda som kommer få betydelse för barn och ungas ställning i samhället, säger Emma Kristensson, Bris sakkunniga i barnrätt i en snabb kommentar efter Stefan Löfvens regeringsförklaring.

» Läs mer här

Debattkväll: Hur ska fler fall av våld mot barn klaras upp?

Anmälningar om misshandel mot små barn ökar stadigt och knappt ett av tio fall klaras upp. På Internationella barndagen den 6 oktober medverkar Bris under en debattkväll på Pressklubben i Stockholm på temat våld mot barn.

» Läs mer härAlla nyheter

Se film om Bris stödverksamhet
Fokusområden 2014

Bris fokusområden 2014 är psykisk ohälsa, skolan och våld mot barn. Läs mer här.

»Bris tilläggsrapport till FN 2014

Det finns stora brister i samhällets stöd till barn som mår dåligt. Stöd Bris i vårt fortsatta arbete för barn och unga. För oss har varje krona betydelse.
»Hjälp oss hjälpa!

BRIS är förmånstagare i PostkodLotteriet. » Läs mer här