Böcker och skrifter

Barnkonventionen

Bris kämpar för att varje barns rättighet tillgodoses. I våra kontakter med barn ser vi dagligen hur barnets rättigheter kränks och åsidosätts. Vi ser också att många barn och vuxna inte vet vilka rättigheter barnet har. Målet för Bris verksamhet är att stärka barns och ungas rättigheter och förbättra deras levnadsvillkor. Detta sker med FN:s konvention om Barnets rättigheter (barnkonventionen) som riktmärke.

» Läs mer

Du behövs som vuxen

I Bris och Gothia Fortbildnings nya bok får vuxna hjälp att lyssna på barn och unga. Fungerande relationer och tillit till vuxenvärlden ökar barns förmåga att utvecklas och må bra. Och vuxna är viktigare som medmänniskor i barnens vardag än vad de kanske tror. Det menar Bris sakkunnige Petter Iwarsson, författare till nya boken "Du behövs som vuxen”.

» Läs mer

Samtal i skolan – En möjlighet till utveckling

Goda relationer gynnar lärande och utveckling hos elever. Men hur skapar man goda samtal? Hur bemöter man barn som berättar om svåra saker?

» Läs mer

Stödja familjer i kris

”Stödja familjer i kris – att arbeta med parallella stödgrupper för barn och föräldrar” är den första boken i sitt slag som ger vägledning och konkreta förslag i hur man kan arbeta med parallellt stöd till barn och föräldrar i kris, oavsett krisens orsak.

» Läs mer

Samtal med barn och ungdomar

Erfarenheter från arbetet på BRIS.
En bok om samtalsmetodik för dig som möter barn och ungdomar i sammanhang där man pratar om viktiga saker i livet. Som läsare får man konkreta verktyg för samtalet och ett användbart förhållningssätt.

Nu även med samtalshandledning, framtagen tillsammans med Sensus.

» Läs mer

Föräldraboken

Föräldraboken togs fram för Kommittén mot barnmisshandel, Socialdepartementet 1999. Nu när kommittén inte finns längre, är det Bris som har rättigheterna till boken. Idé & utformning: TBWA STHLM & Leg psykolog Bengt Grandelius. Skribent: Anna Qvennerstedt

» Läs mer

När livet gör ont – om självskadande beteende bland unga

Skärande blev mitt sätt att gråta. Så berättar en pojke i boken ”När livet gör ont – om självskadande beteende bland unga”.

Att skada sig själv har blivit ett sätt att härda ut, ett sätt att överleva stark ångest och oro. Danske författaren Per Straarup Søndergaards bok, som nu kommit på svenska, är ett led i att öka kunskapen kring självskador så att vuxenvärlden blir bättre på att förstå och kunna hjälpa.

» Läs mer

Barn och unga i sorg och trauma

Vad händer med barn och ungdomar som drabbats av ett starkt trauma? Ta del av vad barn och unga berättar, vad de skrivit och sagt, och följ arbetsprocessen i en av Bris barngrupper.

» Läs mer

Mina föräldrar är skilda

Boken bygger på samlade erfarenheter från tolv grupper och ger en konkret handledning i hur arbetet kan läggas upp – från den första planeringen, över tio olika tematräffar, till kontakten med föräldrar, fram till den sista återträffen med barnen.

» Läs mer