Barn är oslagbara – seminarium om barns utsatthet för fysiskt och psykiskt våld

2009-03-26

I samband med årets kongress arrangerar BRIS ett seminarium på temat ”Barn är oslagbara”, ett seminarium om vilka mekanismer som ligger bakom våld mot barn samt vad vuxna kan göra för att förhindra, eller om det redan inträffat, stötta.

Den 15 maj, i samband med att BRIS håller kongress i Malmö, inbjuds till ett seminarium om hur våldet mot barn ser ut, om vilka mekanismer som ligger bakom, vad vuxenvärlden gör för att förhindra våld mot barn och vad som kan göras för att stötta de redan utsatta barnen.

Medverkande är Lars Dencik, professor socialpsykologi, Roskilde Universitet, Danmark , Marie Köhler, barnhälsovårdsöverläkare, Region Skåne sydväst, Bodil Långberg, kanslichef Allmänna Barnhuset och Hélèn Thorén, BRIS-ombud BRIS region Syd. Avslutande paneldebatt med bland annat Göran Harnesk, generalsekreterare BRIS, Eva Waltré, chef BRIS stödverksamhet samt politisk representant Region Skåne med flera.

Seminariet hålls den 15 maj mellan klockan 09.00 och 12.00, på Malmö Högskola, och kostar 250 kronor. Anmälan ska vara inne senast den 30 april, till . För mer information se nedanstående inbjudan.

Ladda ner pdf  Seminarieinbjudan 15 majAlla nyheter