Samhället sviker barn och unga

Tillsammans kan vi göra något åt det.

Ge en gåva

Tillsammans för barn som flytt

Nu letar vi kommuner som vill samarbeta med oss.

Läs mer

Aktuell rapport

Bris rapport 2017:1 - Barns psykiska ohälsa

Läs rapporten

Din gåva är livsviktig!

Swisha till 9015041 Bris plusgiro 90 15 04-1 Bris bankgiro 901-5041

Om swish

Frågor om barn? Ring 0771 50 50 50 vardagar 9-12

Gå till stödtjänster för vuxna

Var med & utveckla Bris!

För mindre än 1 krona om dagen kan du vara medlem i Bris.

Bli medlem

Bris nätverk möjliggör möten, dialog och samverkan mellan professionella från olika delar av samhället, den ideella, privata eller offentliga sektorn.

Läs mer

Bris fokusområde 2017

Psykisk ohälsa

Läs mer

Våra huvudsponsorer

Lämna chatt