Barn är oslagbara – nu som pin

2009-04-22

Det är i år 30 år sedan Sverige lagstiftade mot barnaga. BRIS hade en stor roll i att lagen blev verklighet och det visar vi nu, bland annat i samarbete med KappAhl.

I nästan 40 år har BRIS arbetat för att barn ska ha det bättre och att deras behov ska tillgodoses utifrån barnets eget perspektiv. Ett oerhört viktigt led i den målsättningen var BRIS arbete för en lagstiftning mot barnaga, ett mål som blev verklighet 1 juli 1979 då Sverige som första land i världen förbjöd våld mot barn.
Trots att antiaga-lagen firar 30-årsjubileum berörde var tionde av fjolårets kontakter med BRIS misshandel (8,5% av kontakterna fysisk misshandel och nära 4% psykisk) – det finns arbete kvar att göra och av den anledningen lyfter BRIS i år frågorna kring fysisk och psykisk misshandel, att barn är oslagbara.

Uppmaning att köpa
Förra veckan började BRIS Barn är oslagbara-pin säljas i alla KappAhl’s 145 butiker. I samband med det gick ett utskick till 430 000 hushåll med barn i åldern 0-7 år, där KappAhl också lyfter budskapet att BRIS hade en viktig del i antiaga-lagens tillkomst, samt en uppmaning att köpa vår pin.
Pin:en sitter på en lapp där det står ”Vid köp av denna pin stödjer jag BRIS arbete för barn och ungdom”. Priset för att visa att du tar ställning mot våld mot barn, att barn är oslagbara, är 30 kronor – hela summan går till BRIS.Alla nyheter