Skandia ny huvudsponsor åt BRIS

2010-03-23

BRIS och Skandia inleder ett nära samarbete där Skandia kommer att vara en av BRIS huvudsponsorer fem år framåt. Syftet med samarbetet är att stärka det förebyggande arbetet för barn och unga som är på väg in i ett utanförskap.

Idag kommer Skandia och BRIS att presentera ett långtgående samarbete under en kommunkonferens som hålls i Skandias lokaler på Lindhagensgatan 86 i Stockholm. Som huvudsponsor kommer Skandia att bidra med den kunskap som finns inom Skandias organisation Idéer för Livet som har arbetat i 23 år med att stötta barn och unga.

Partner och bollplank
BRIS och Skandia Idéer för Livet kommer ha ett nära samarbete för att ta fram förebyggande insatser riktade mot barn och unga. I samarbetet kommer BRIS att bidra ur sin snart 40 åriga erfarenhet och kunskap om barn och ungas situation och rättigheter i samhället och hur organisationer kan bidra till en positiv utveckling för dem.
– För oss är det viktigt att de organisationer som vi samarbetar med har en stark egen värderingskompass. Skandia har ett starkt engagemang och, genom Idéer för livet, något av en egen ideell organisation inom deras egen verksamhet. Det gör att vi får både en partner och ett bollplank som bidrar till själva syftet av vår verksamhet – stötta barn och unga, säger Göran Harnesk, generalsekreterare BRIS.

Tidigare samarbeten
Skandia Idéer för livet kommer även att aktivt involvera BRIS för sitt nätverk med eldsjälar och kontakter inom offentlig sektor såsom alla de barnavårdscentraler, mödravårdscentraler, skolor, fritids och kommuner som idag använder Idéer för Livets filmer, handledarmaterial och rapporter i sitt arbete med barn och unga.
Skandia kommer även att bidra ekonomiskt till BRIS verksamhet med sammanlagt fem miljoner kronor.
– Vi har tidigare samarbetat med BRIS och många av våra medarbetare svarar på mejl i BRIS-mejlen och tar emot samtal i BRIS 116 111. Vi vet av erfarenhet att BRIS är en organisation som har ett otroligt gediget arbetssätt. Deras arbete gör verkligen skillnad och det är något som vi är glada över att få vara en del av och stödja, både praktiskt och ekonomiskt, säger Bertil Hult, VD Skandia Norden.

Alla nyheter