Stort intresse för Barnperspektivet.se!

2010-05-04

Barnperspektivet.se lanserades igår på sex olika platser i Sverige: Stockholm, Eskilstuna, Göteborg, Malmö, Norrköping och Umeå och intresset var stort för den nya stödjande webbsajten.

Socialminister Göran Hägglund (KD) medverkade under lanseringen i Stockholm, som hölls i Skandias nya huvudkontor.

Under presskonferensen, som bevakades av bland annat TT och TV4s nyheter, berättade Göran Hägglund om socialdepartementets engagemang i Barnperspektivet.se och regeringens arbete för att stötta framförallt föräldrar, men även andra närstående, och viktiga vuxna till barn. Göran Hägglund berättade också om regeringens förtroende för BRIS att förvalta en stödjande webbsajt, tack vare organisationens långa erfarenhet av att stödja såväl vuxna, som barn och unga, ur ett barnperspektiv.

Våga agera
Och det var BRIS snart 40-åriga historia i att stötta vuxna som har frågor om barn som var BRIS generalsekreterare Göran Harnesks röda tråd i sitt anförande kring Barnperspektivet.se. Att stötta vuxna i frågor som rör barn och unga, och att stötta vuxna i att våga agera när de misstänker att barn far illa, är att stötta barnen.

Projektledaren Maria Rådlund Qvennerstedt förklarade att webbsajtens unikum är just att den är till för alla. Innehållet i Barnperspektivet.se bygger på BRIS erfarenheter från BRIS Vuxentelefon – om barn, och till stödlinjen ringer såväl föräldrar, som mor- och farföräldrar, lärare och fritidsledare. De här vuxna är otroligt betydelsefulla för barnen, sa hon, i synnerhet när familjen inte fungerar eller har det svårt.

Förebyggande arbete
Skandia är en av webbsajtens samverkanspartners och Hans G Svensson, ordförande i Skandia Idéer för livet, förklarade organisationens glädje över att medverka i Barnperspektivet.ses uppbyggnad. Dessutom berättade han en del om Skandias förebyggande arbete för barn och unga.

Presskonferensen följdes av ett fördjupande seminarium kring stöd till vuxna. Där medverkade Eva Waltré, chef BRIS operativa verksamhet, Jessica Johansson, utredare Statens Folkhälsoinstitut, samt Bengt Grandelius, leg. psykolog och familjeterapeut. Moderator var Ola Lindholm, chefredaktör Kamratposten och ledamot i BRIS förbundsstyrelse, som bidrog med egna frågeställningar och iakttagelser kring föräldraskap, vilket uppskattades av åhörarna.

Stort medialt intresse
Lanseringsdagen inleddes med nyhetsreportage kring Barnperspektivet.se i Rapport och med inslag i Sveriges Radio Ekot och nyhetsreportage i Dagens Nyheter.

I Stockholm bevakades lanseringen av bland annat TT och TV4's nyheter. I Göteborg gjordes intervjuer av Göteborgs Posten och Sveriges Radio Väst och i Norrköping var bland annat Norrköpings Tidningar, NT24 (tidningens TV-kanal), Folkbladet, Extra Östergötland och TV4 Öst på plats.Totalt publicerades drygt 100 artiklar om Barnperspektivet.se och vuxenstöd under lanseringsdagen, med jämn spridning mellan riks- och landsortspress, vilket visar att de regionala lanseringarna var mycket uppskattade i lokalpressen.

Även bloggarnas intresse är stort, ett fyrtiotal bloggare skrev om Barnperspektivet.se. under lanseringsdagen.Alla nyheter