Vad säger de 2 miljoner som inte får rösta i år? BRIS frågade barn och unga

2010-07-04

2 miljoner medborgare får inte rösta – men vad skulle de vilja ändra på? BRIS frågade barn och unga och svaret blev i första hand – Skolan och mobbning!

Under tre veckor i maj och juni kunde barn och unga välja att svara på en webbenkät på BRIS.se om vilka frågor de tycker är viktiga inför valet år 2010.

De fick också ställa egna frågor till politikerna samt ge förslag på åtgärder. Och här visade det sig att politikerna har att göra för att få de ungas förtroende.

Jag vet att vad jag än skriver här, kommer politikerna inte ens tänka tanken om vad jag har att säga. Det är så här vi ungdomar ser på politik, för det är det vi har lärt oss. Så vi bryr oss mindre och mindre för varje år. Skaffa mer information om de som behöver de mest.
Förslag på åtgärd från flicka, 14 år

Stora skillnader mellan partierna
– När BRIS gjorde en egen jämförelse av riksdagspartiernas hemsidor visade det sig att barn- och ungdomsfrågorna prioriterades mycket olika i partiprogrammen. Lite kuriosa är att ordet ”barn” fanns med 7304 gånger, och ordet ”barnperspektiv” 381 gånger på Folkpartiets hemsida, medan ”barn” nämns 58 gånger, och ”barnperspektiv” 10 gånger på Vänsterpartiets hemsida. Vi vill inte utifrån det här döma partiernas vilja att driva barn- och ungdomsfrågor, däremot säger det en del om hur frågorna prioriteras i valrörelsen, säger Göran Harnesk, generalsekreterare BRIS.

Mobbning toppar listan
Totalt 480 barn och unga, varav majoriteten var flickor, valde att svara på enkäten. Och det område flest tyckte var viktigt att ta upp i valet år 2010 var området Skolan. Skolan med underrubriker kryssades i totalt 325 gånger.

Men det är mobbningen som fick störst antal enskilda kryss – mobbning mellan elever valdes totalt 206 gånger. Mobbning från lärare fick 72 kryss.

Området mobbning kryssades i totalt 278 gånger, varav mobbning mellan elever stod för 206 kryss.

Problem hemma, och i skolan
Jag tycker att lärarna ska bry sig mer om vad barnen säger och gör när lärarna inte ser. Tyst mobbning är jättejobbigt. Små ord gör också ont!
Förslag på åtgärd från flicka, 11 år

Jag tycker att det borde finnas mer information i skolan, att skolan blir trevligare, lugnare, och en stadig och säker plats för unga. Att det finns mera information i skolan, om övergrepp och depression, att inte må bra hemma, och hur man ska göra för att hitta det man själv tycker om, och må bra.
Förslag på åtgärd från flicka, 13 år

Det näst viktigaste området för barn och unga var Barns psykiska hälsa som kryssades i totalt 315 gånger, varav underrubriken depression kryssades i 201 gånger.

Jag vill ha mer hjälp åt de som har det jobbigt hemma, eller som är deprimerade. Lärare borde även ha mer koll, speciellt på högstadiet. Lärarna märker inte om någon elev är ensam eller mår psykiskt dåligt och märker heller inget av ätstörningar. Idrottslärare borde samtala mer om psykisk hälsa, och utbildas inom det ämnet.
Förslag på åtgärd från flicka, 13 år

Saknar vuxennärvaro
– Även om det här är en liten enkät med knappt 500 svarande, så tror jag ändå att den ger en ganska bra bild över vad barn och unga i Sverige idag vill förändra i deras liv. Framförallt ser vi att barnen saknar närvarande och engagerade vuxna, säger Göran Harnesk, generalsekreterare BRIS.

Under Almedalsveckan kommer alla riksdagspartier och deras ungdomsförbund att få svara på barnens egna frågor i webbenkäten.

Ladda ner pdf  Ladda ner BRIS politikersamtalsschema som pdf


Fakta webbenkät valfrågor:
Barnen och ungdomarna fick välja tre områden som de tyckte var viktigast av följande områden:
• Skolan
• Mobbning med underrubriker mobbning mellan elever och mobbning från lärare
• Familj med underrubrikerna skilda föräldrar, boende, rätt att föra sin egen talan och information till föräldrar om barnets rättigheter
• Barns psykiska ohälsa med underrubrikerna ätstörning, depression och identitet
• Föräldrar med underrubriker missbruk i hemmet och våld i hemmet
• HBTQ med underrubriken förbättrad sexualundervisning och att lyfta hbtq-frågorna i skolan
• Familje- och fosterhem med underrubriker rätt till egen socialsekreterare som för barnets talan och information till barn och personal om barnets rättigheter.

Alla nyheter