Startskott för BRIS och Unga Klaras samarbete med tema ”Uppfostran”

2010-09-10

I Unga Klaras scenlokal på Stadsteatern i Stockholm samlades idag ett hundratal åskådare. Besökarna, framförallt professionella inom Barn- och ungdomspsykiatrin och socialtjänst, fick till att börja med en presentation av Unga Klaras treåriga projekt med tema ”uppfostran” där BRIS är en av Unga Klaras samarbetspartners.

Unga Klaras vd Jonas Kahnlund presenterade projektet och samarbetet med BRIS presenterades av Unga Klaras dramaturg Erik Uddenberg och Eva Waltré, chef för BRIS operativa verksamhet.

Därefter fick publiken se ungefär hälften av ”pjäsen” Konsultationen, skriven av Ann-Sofie Bárány med regi av Suzanne Osten. Pjäsen tar upp hur man förstår ett barn som uttrycker sitt lidande genom att åsamka andra lidande. Är det svårare att möta ett barn än en vuxen? Pjäsen följdes av ett kortare samtal mellan publik och Erik Uddenberg.

Avslutningsvis höll Petter Iwarsson från BRIS ett kortare inspirerande seminarium om vikten av att vuxna samtalar med barn och unga om för dem viktiga saker. Seminariet är en del av BRIS-akademins utbud av seminarier, utbildningar och föreläsningar.

Mer information om projektet ”tema uppfostran” finns på
www.ungaklara.se.

Alla nyheter