Debatt: Skolan måste ta nätmobbning på allvar

2010-09-26

Nätet är en del av barn och ungas vardag. Samtidigt sker det kränkningar där, precis som på skolgården. Mobbning på skolgården blir ofta också mobbning på nätet – och det är då skolans ansvar att agera. Tolv procent av Skolinspektionens kritikbeslut mot skolor 2009 gällde brister i arbetet mot kränkningar på nätet och via sms.

Nätet öppnar för många tillfällen med kränkningar och trakasserier. Vi vet i dag att när man inte möts öga mot öga är det enklare att kränka dygnet runt, kränkningarna blir lätt grövre och får en enorm spridning. Mobbning i skolan går dessutom ofta hand i hand med kränkningar på nätet.

Flickor är i majoritet i kontakterna till BRIS om mobbning och till Barn- och elevombudet är det fyra gånger vanligare att flickor än pojkar anmäler nätkränkningar. Lagstiftningen är entydig – det är förbjudet att kränka, trakassera och diskriminera andra människor. Enligt lagen har skolan skyldighet att få stopp på nätkränkningar som har anknytning till skolan, även om de sker på fritiden. Vuxennärvaron är därför lika viktig på nätet som på skolgården.

Och framförallt – nätmobbning är inte en teknikfråga utan en attitydfråga. Det är samma kränkningar på nätet som i skolans lokaler.

Vi har i Sverige nolltolerans mot kränkningar i skolan och det gäller även nätet. Alla barn har rätt till en trygg skolgång och en trygg fritid. Det är barnens egna mänskliga rättigheter som Sverige åtog sig att följa redan 1989 när vi ratificerade FN:s konvention om barnets rättigheter. Det är dags att vi lever upp till våra åtaganden.

Göran Harnesk, generalsekreterare BRIS
Lars Arrhenius, Barn- och elevombudet vid Skolinspektionen


Publicerad debattartikel ser du på expressen.se.

Alla nyheter