BRIS är till för alla barn alltid – oavsett vilken sport de utövar

2011-10-27

Lördagen den 29 oktober 2011 anordnar Oskarshamns Boxningsklubb och LocXter MMA en kombinerad boxnings‐ och MMA‐gala (Mixed Martial Arts) – ”Fighting for change”.

Arrangörerna har valt att donera 10 procent av överskottet från galan till BRIS och de har också bjudit in BRIS som talare för att organisationen ska kunna berätta om sin verksamhet för medverkande och åskådare.
– BRIS syfte med verksamheten är att vara till för alla barn alltid. Och eftersom majoriteten av de som kontaktar oss är flickor är det viktigt att nå ut till pojkarna också och tala om att vi kan hjälpa och stötta även dem, säger Göran Harnesk, generalsekreterare BRIS.

– Vi ser i barns och ungas berättelser till oss att för utsatta barn kan idrott vara en frizon från hemsituation man lever i. För BRIS är det därför alltid lovvärt när idrottsklubbar tar det sociala arbetet för utsatta barn på allvar, säger Michel Devillaz, BRIS-ombud och den som ska tala på Fighting for Change.
BRIS är också engagerat i idrottsrörelsen när det gäller att stärka ledarna i att möta barn och unga, eftersom de är väldigt viktiga vuxna för många ungdomar. Det handlar då enbart om den sociala delen – det sociala ledarskapet – av idrotten. Det idrottsliga ledarskapet ansvarar varje enskilt idrottsförbund för.

Fakta BRIS stödjande verksamhet
Under år 2010 hade BRIS över 52 000 stödjande kontakter med barn och unga via BRIS hjälptelefon BRIS 116 111, BRIS-mejlen, BRIS-chatten och BRIS Diskussionsforum på BRIS.se.
77procent av de stödjande kontakterna var med flickor och 22 procent med pojkar. Medelåldern på kontakterna var 14,1 år.
De fem vanligaste skälen till att barn och unga kontaktade BRIS under år 2010 var Kamrater, Skolan, Rädsla/oro, Familjekonflikter och Mobbning.

Alla nyheter