Vad kontaktade barn och unga BRIS om under år 2011? Välkommen till presskonferens om BRIS-rapporten 2012!

2012-01-17

BRIS har över 20 000 kontakter varje år med barn och ungdomar via telefon, mejl och chatt. Tack vare att alla barn är helt anonyma i kontakten med BRIS berättar många barn saker för oss som de inte berättar för någon annan. Kontakterna visar på vilka problem många unga idag ställs inför idag och vad de behöver hjälp med av vuxenvärlden och samhället.

Tisdagen den 7 februari presenteras BRIS-rapporten 2012 och då redovisas vad barn och unga kontaktat BRIS om under år 2011.

Presskonferensen äger rum i BRIS lokaler den 7 februari klockan 09.30 på Sveavägen 38.
T-bana Hötorget, 5 trappor, porttelefon.

Dessutom fokuserar BRIS-rapporten 2012 på barns psykiska ohälsa, hur den ser ut, vilka som drabbas och orsaker till att många unga inte får den hjälp och det stöd de behöver.

I skolan har jag varit utsatt och mobbad sedan jag började. Jag har sedan några år tillbaka skadat mej själv genom att bla. bränna och skära mej. Jag funderar ofta på att ta livet av mej, och om det fortsätter så här vet jag inte om jag orkar med.
Tjej 13 till BRIS

BRIS kravställan presenteras också – där vi bland annat redogör för de krav BRIS ställer på politiker och berörda myndigheter för att skapa en positiv förändring för barn och unga med psykisk ohälsa.

Vi serverar smörgås med kaffe/te vid presskonferensen och vi önskar därför att journalister och andra intressenter anmäler sin närvaro i förväg till Mia Nauckhoff, .

Frågor om presskonferensen och BRIS-rapporten 2012 besvaras av presschef Cecilia Nauclér, eller 0701-60 88 30.

Alla nyheter