Samarbetsprojekt mellan BRIS och AstraZeneca ska ge fördjupad kunskap om ungas psykiska ohälsa

2012-01-18

Ungefär var fjärde kontakt som BRIS har med barn och unga rör psykisk ohälsa. I ett treårigt samarbetsprojekt med AstraZeneca granskar nu BRIS 1 500 kontakter om psykisk ohälsa. Syftet är att förbättra möjligheterna för barn och unga att få rätt stöd och hjälp utifrån barnens egna berättelser, samt bidra till ett bättre förebyggande arbete kring barn- och ungas psykiska ohälsa.

Men jag ville ju dö. Jag ville ju dränka mig själv. Det är allvarligare än vad det verkar. Utanpå är jag glad, men inuti finns det bara mörker, tomhet och rädsla med tårar.
Flicka 18 till BRIS

Utgår från barnet behov

– Tack vare anonymiteten och BRIS samtalsmetodik som utgår helt från barnets egna behov, kan BRIS få höra de allra djupaste hemligheterna som barn bär på. Kontakterna kring psykisk ohälsa visar bland annat att många av de här barnen har väldigt svårt att berätta om sin psykiska ohälsa, vilket leder till att barnet inte får hjälp, berättar Eva Waltré, tf. generalsekreterare BRIS.
Granskningen av BRIS kontakter analyseras och sammanställs i en rapport och kunskaperna från rapporten kommer sedan att spridas till profession och beslutsfattare via bland annat seminarier och föreläsningar.

Dessutom produceras faktablad till barn och unga om psykisk ohälsa och var man kan få hjälp som bland annat kommer att göras tillgängliga via BRIS hemsida.

BRIS kommer att göra några korta filmer om psykisk ohälsa till unga själva, för spridning på YouTube. Meningen med filmerna är att unga ska kunna känna igen sig och få bekräftelse på att andra känner samma sak.

Målet är en miljon ungdomar

Samarbetsprojektet är en del av AstraZenecas Young Health Program; ett globalt samhällsstödsprogram som syftar till att förbättra ungdomars hälsa runtom i världen. Målet är att nå mer än en miljon ungdomar världen över med hälsofrämjande aktiviteter under de kommande fem åren.
– Vi ville arbeta på ett nytt sätt – inte bara ge pengar utan att det stöd vi ger verkligen öronmärks till det som organisationen bäst behöver för att nå en effekt. Vi är stolta över att få bidra till att den här rapporten kan bli verklighet. Det handlar om att med öppna ögon se dem som inte mår bra och förstå deras situation, säger Tove Engström, CSR-chef AstraZeneca i Sverige.
AstraZeneca valde BRIS som sin svenska partner i en global satsning på hälsa för att BRIS stödverksamhet hjälper barn och unga konkret här och nu. Detta är AstraZenecas tredje satsning inom detta område, utöver ett avtal med Mentor och Volontärbyrån som slöts under 2011.

För mer information om samarbetet kontakta:

Laila Wold, projektledare BRIS, 0701-60 88 25,

Ann-Leena Mikiver, presschef AstraZeneca, 08-53 360 20

Alla nyheter