BRIS nominerad till Surfa Lugnts pris för positiva internetsatsningar

2012-01-19

Nio organisationer och projekt har nominerats till kandidater för Surfa Lugnts nyinstiftade pris som uppmärksammar positiva initiativ mellan unga och vuxna på nätet. Priset ska delas ut i samband med Safer Internet Day 7 februari i år som har temat ”Connecting Generations”. Nu startar omröstningen på www.surfalugnt.se för att kora tre finalister där en jury sedan utser pristagaren.

Från unga IT-ambassadörer som utbildar vuxna till internetcafé på seniorboende och fritidsledare på nätet. De är några av de spännande projekt som har nominerats till Surfa Lugnts nyinstiftade pris för positiva internetsatsningar, för ökad kommunikation mellan unga och vuxna.

Fram till den 31 januari kan alla som vill rösta på de nominerade bidragen på Surfa Lugnts hemsida.
– Samtliga nio nominerade visar att det sker en mängd positiva initiativ inom en rad olika områden, där internet bidrar till att öka kommunikationen och kunskapsutbytet mellan unga och vuxna. Alla dessa exempel förtjänar att spridas och fungera som inspiration till nya initiativ i Sverige, säger Kristina Axén Olin, ordförande för Surfa Lugnt.

Via omröstningen koras tre finalister, och därefter utser en jury från Surfa Lugnt årets pristagare som tilldelas 25 000 kronor för att fortsätta utveckla sin nätsatsning.

Priset delas ut i samband med Safer Internet Day den 7:e februari i år.

De nominerade:

Iranska Föreningarnas Riksförbund: IT-ambassadörer utbildar vuxna
IT-ambassadörer är ett projekt som syftar till att minska den digitala klyftan inom olika etniska grupper genom att utbilda ungdomar till ”IT-ambassadörer” som i sin tur utbildar äldre.
Projektet drivs av Iranska Föreningarnas Riksförbund i Sverige i samarbete med Somaliska Freds & Utveckling Organisation, Friendship International och “Sembel föreningen” i Husby/Kista.

Folkuniversitetet – Projekt Språnget för ökad tillgång till digital teknik
Språnget är ett projekt som arbetar för att öka internetanvändandet bland socialt utsatta personer med funktionsnedsättning och äldre genom att förbättra tillgång och tillgänglighet till digital teknik. Mötet mellan generationer är en av framgångsnycklarna i satsningen.
Projektet drivs av Folkuniversitetet, Stiftelsen Kursverksamheten vid Göteborgs universitet.

Serbiska kulturföreningen Sloga: Unga Lär Vuxna Internet på eget Språk
ULVIS (Unga Lär Vuxna Internet på eget Språk) är en studiecirkelverksamhet där unga personer, som talar svenska och vuxna elevers modersmål, hjälper vuxna invandrare att komma in i internetsamhället. De vuxna eleverna får lära sig köpa biljetter och betala räkningar på nätet, mejla, surfa och lära sig hantera internet utifrån egna förutsättningar.
Projektet drivs av Serbiska kulturföreningen Sloga i samarbete med flera andra föreningar.

Föreningen Transfer: Projekt Internetcafé på seniorboende.
Ungdomar som har goda kunskaper inom IT och Internet lär äldre personer genom att starta Internetkafé på äldreboende i Örebro. Ungdomarna anpassar utbildningen efter de äldres önskemål och introducerar dem i tekniken.
Projektet drivs av ideella föreningen Transfer i Mälardalen, www.transfer.nu, som arbetar med att öka samverkan mellan skola och arbetsliv.

Tjejzonen – stödsamtal, chatt och mejlstöd till unga tjejer
Tjejzonen är en av Sveriges största stödorganisationer för tjejer och arbetar med att förebygga och lindra psykisk ohälsa genom att ge stöd till tjejer via fysiska och virtuella möten. Tjejzonen erbjuder ”storasystrar”, stödsamtal, chatt och mejlstöd, och vänder sig till tjejer mellan 12 till 25 år.

Nätvandrarna – vuxna som samtalskompisar på nätet
Nätvandrarna drivs i Fryshusets regi och har funnits i fyra år som samtalskompis på nätet för unga. Nätvandrarna fungerar som en slags fritidsledare på internet som möter unga på den arenan där de kan diskutera musik, hur det är i skolan eller hemma, kärlek, läxor, spel – ja, vad som helst som unga vill diskutera.

BRIS – stödjer och möter barn via mejl, chatt samt i olika forum
BRIS (Barnens Rätt i Samhället) stöttar och möter barn i deras vardag, och har aktivt arbetat med den digitala arenan för att stödja barnen online via mejl, chatt och i olika forum. Kontinuerligt har BRIS utarbetat metoder för att öka tillgängligheten på nätet vilket har uppskattats av barn och unga.

Fritidsgården Kulan – fritidslärarna möter unga aktivt på nätet
Fritidgården Kulan på Lidingö har en tydlig multimediaprofil och arbetar även aktivt med fritidsledare på nätet. En timme varje eftermiddag, alla vardagar, nätvandrar någon av fritidsgårdens ledare på nätet. Fritidsgården Kulan har även under hösten 2011 satt upp chattar på Facebook och MSN.

Ungdomar.se – informationssajt där unga har tillgång till vuxna online
Ungdomar.se började år 2000 som en internetbaserad version av ungdomsmottagningen - öppen 24 timmar om dygnet - där ungdomar med hjälp av en expertpanel kunde få svar på allt de undrade över. Över 50 000 frågor senare har den vuxit sig till Sveriges största informationssajt för hälsa och välmående med 100 000 unika besökare i veckan. I Ungdomar.se:s frågepanel ingår en rad vuxna experter inom flera områden, som de unga enkelt och anonymt kan fråga kring vad de vill.

Alla nyheter