När mamma och pappa inte orkar.. Välkommen till BRIS-rapport Vuxenstöd 2012's seminarium om vikten av stöd till föräldrar och andra vuxna

2012-04-04

Den 24 maj lanseras BRIS-rapport Vuxenstöd 2012. Årets rapport har fokus på psykisk ohälsa – dels hos de barn som de vuxna kontaktar BRIS om och dels när psykisk ohälsa drabbar familjen på grund av någon form av kris.

BRIS presenterar BRIS-rapport Vuxenstöd 2012 med ett fördjupande seminarium kring vuxnas behov av stöd. Vad behöver föräldrar som inte orkar vara föräldrar och vilken typ av hjälp efterfrågar de i kontakten med BRIS? Vad kan ett aktivt och tillgängligt föräldra- och vuxenstöd göra för hela familjen?

Seminariet äger rum den 24 maj klockan 10.00-12.00
Plats: 7A Odenplan, Norrtullsgatan 6, Stockholm
Lokal: FREJA plan 5

Kaffe och té serveras från klockan 09.30

Anmälan till seminariet sker till Mia Nauckhoff,
För mer information, kontakta presschef Cecilia Nauclér,

Moderator: John Chrispinsson, journalist och författare

Program:

Presentation BRIS-rapport Vuxenstöd 2012
Kattis Ahlström, generalsekreterare BRIS

Vuxnas behov av stöd i kontakten med BRIS
Vilken typ av stöd efterfrågar de vuxna som kontaktar BRIS?
Eva Waltré, chef BRIS operativa verksamhet

Forskning och föräldrastöd
Vad säger forskningen om det föräldrastöd som ges idag? Vilken typ av stöd erbjuds idag och är det stöd som föräldrarna vill ha och efterfrågar?
Anna Sarkadi, leg. läkare, docent
Natalia Engsheden, doktorand Forskargruppen för socialpediatrik, Inst. för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet

När föräldrar inte längre orkar…
Vad händer med familjen när föräldrar inte längre orkar vara föräldrar? Vad behöver föräldrarna, barnen och samhället?
Behrang Miri, debattör/journalist/hip-hop artist/opinionsbildare och konstnärlig ledare Kulturhuset Stockholm

Panelsamtal
Kattis Ahlström, generalsekreterare BRIS
Fredrik Malmberg, Barnombudsman
Maria Lundqvist Brömster (fp), riksdagsledamot
Johan Sjölander (s), ledamot psykiatri- och folkhälsoberedningen, Stockholms Läns Landsting

Alla nyheter