Stödja familjer i kris – ny unik bok från BRIS, Rädda Barnen och Röda korset

2012-05-09

”Stödja familjer i kris – att arbeta med parallella stödgrupper för barn och föräldrar” är den första boken i sitt slag som ger vägledning och konkreta förslag i hur man kan arbeta med parallellt stöd till barn och föräldrar i kris, oavsett krisens orsak.

Boken beskriver på ett lättillgängligt sätt hur arbetet med parallella grupper går till och hur barn och föräldrar kan arbeta med samma teman och övningar.
”Stödja familjer i kris” är skriven av Annika Gillispie, Sofia Grönkvist, Sara Hedrenius och Lotta Polfeldt som alla har stor erfarenhet av parallellt stödgruppsarbete.
– Att arbeta med teman och övningar för både föräldrar och barn kan bli en utgångspunkt för öppnare samtal i familjen och en ökad förståelse för varandra”, säger Sofia Grönkvist, BRIS.

Barn och föräldrar följs åt

Stödja familjer i kris är en handbok som kan användas som vägledning och för inspiration för att forma egna modeller av stödgrupper riktade mot familjer.
– Parallellt stödgruppsarbete kan bidra till att föräldrar och barn följs åt i sina respektive bearbetningsprocesser, säger Lotta Polfeldt, Rädda Barnen.

Modell för kommuner och landsting

Boken är också utformad så att den kan användas som en guide till att arrangera stödhelger. Konkreta förslag på teman och övningar beskrivs men också det praktiska arbetet vid genomförandet. Temana och övningarna är också användbara i enskilt arbetet med barn och föräldrar.
– Vår förhoppning är att kommuner och landsting skall använda modellen i sin egen verksamhet eftersom det är ett stöd som familjer tycker är till hjälp, avslutar Sara Hedrenius, Röda Korset.

Stödja familjer i kris lanseras den 10 maj på Röda Korset, Hornsgatan 53, Stockholm.

För mer information om lanseringen kontakta Sofia Grönkvist, BRIS.
, telefon 0701-60 88 04.

Boken finns tillgänglig i bokhandeln eller via Gothia Förlag.

Alla nyheter