BRIS uppmanar vuxenvärlden: se alla barn i sommar!

2007-06-12

Nu börjar sommarlovet och för de flesta barn är det efterlängtat. Men detta gäller inte alla de barn som lever i utsatta hemmiljöer med t ex missbruk, psykisk sjukdom eller våld och övergrepp. För dem innebär ofta sommarlovet de värsta månaderna på året. De barn och ungdomar som är mest beroende av stöd utanför familjen lämnas helt enkelt i sticket då.Alla nyheter