BRIS uppmanar vuxenvärlden: se alla barn i sommar!

2007-06-12

Nu börjar sommarlovet och för de flesta barn är det efterlängtat. Men detta gäller inte alla de barn som lever i utsatta hemmiljöer med t ex missbruk, psykisk sjukdom eller våld och övergrepp. För dem innebär ofta sommarlovet de värsta månaderna på året. De barn och ungdomar som är mest beroende av stöd utanför familjen lämnas helt enkelt i sticket då.Alla nyheter


Under 2016 genomför vi kampanjer och aktiviteter för att öka kunskap om barns rättigheter och för att skapa opinion för att förbättra för barn som är utsatta eller riskerar att utsättas för våld. Läs mer om Bris fokusområde här.