Stödbehov för unga som mår dåligt

2007-12-04

De flesta unga i Sverige mår bra, men insatserna till dem som mår dåligt är inte anpassade efter de ungas behov.
– Barn måste få må illa utan att det är en budget som styr hur mycket man mår dåligt eller hur mycket stöd man ska få, säger Göran Harnesk, generalsekreterare BRIS.

Ungdomsstyrelsen gör, på uppdrag av regeringen, en årlig rapport om ungas hälsa och utsatthet. I Fokus 07 – en analys av ungas hälsa och utsatthet, har ungdomar mellan 16 och 25 undersökts.
– Det är glädjande att de allra flesta unga, 8 av 10, mår bra. Samtidigt krävs det ökade insatser från samhället för dem som mår dåligt, säger Ungdomsstyrelsens generaldirektör Per Nilsson.
Rapporten kartlägger ungas upplevda fysiska och psykiska hälsa och beskriver verksamheter dit unga vänder sig för stöd och hjälp. Samt en beskrivning av skolans arbetsmiljö.

HBT-personer har det värst
Endast 5 procent säger själva att de mår dåligt. Genomgående mår unga kvinnor sämre än unga män. Kvinnor hämtar också ut mer antidepressiva läkemedel än män. Något oväntat är att social bakgrund och utländsk bakgrund spelar begränsad roll när unga bedömer sin egen hälsa. När det gäller läkemedelsförbrukning och diagnoser inom vården visar det sig att unga från Afrika och Asien har en lägre användning än de med svensk bakgrund. Unga kvinnor som är homosexuella, bisexuella, eller transpersoner mår särskilt dåligt.

Bristande skolhälsa
I skolan upplever många unga stress, fler tjejer än killar. Undersökningen visar att 40 procent av ungdomarna upplever minst ett av besvären huvudvärk, ont i magen eller sömnproblem flera gånger i veckan. Det finns många vägval för unga att göra på vägen från grundskola via gymnasieskola och ut i arbetslivet. Det kan skapa stress och skolan brister i att stötta med vägledning. Inte heller vården i skolan fungerar tillfredställande. Det är skillnader mellan kommuner men också mellan offentliga och privata huvudmän.
I TV3’s nyhetsprogram Update talar BRIS generalsekreterare Göran Harnesk om det vardagliga stödet, den vardagliga närvaron, om hur ungdomar inte känner sig lyssnade på och hur skolans stödverksamhet behöver byggas ut enormt.

För att se nyhetssändningen med Göran Harnesk, gå in på TV3 Update.

Fokusrapporten finns att beställa eller ladda ner på Ungdomsstyrelsens hemsida.

Alla nyheter