Större psykisk ohälsa

2008-02-07

Den psykiska ohälsan hos barn och unga ökar. En av fyra kontakter med BRIS handlar om just detta.
– Vi känner att maktlösheten och den psykiska ohälsan ökar, säger Göran Harnesk, generalsekreterare för Bris, till TT.

I BRIS-rapporten 2008 konstateras att de flesta kontakterna med Bris handlar om familjekonflikter, vilket följs av kamratrelationer, kärleksrelationer, ensamhet och mobbning.

Ser många orsaker
Självmordstankar ligger bakom 9,3 procent av kontakterna, självdestruktivitet 9 procent och ätstörningar 4 procent.
– Den psykiska ohälsan kan ha väldigt många orsaker. Det kan vara barn som har varit utsatta för mobbning, som har svårare familjeförhållanden, som varit utsatta för sexuella övergrepp eller andra övergrepp, säger Eva Waltré, psykolog och chef för den operativa verksamheten vid Bris, till Aftonbladet.se.

Hela tidningsartikeln kan du läsa här. Vidare har Aftonbladet samlat några citat från barn och unga som kontaktat BRIS, de hittar du här.

Alla nyheter