Bristande föräldraansvar

2008-03-10

Ur BRIS-rapporten 2008 lyfter folkpartistiske riksdagsledamoten Solveig Hellquist barns emotionella omsorgssvikt och resonerar utifrån det hur barn far illa av föräldrars fokus på karriär och konsumtion.

Solveig Hellquist tar avstamp i norska forskaren Kari Killéns dokumentation av emotionell omsorgssvikt, där Killén synliggör hur höga krav från arbetsliv och krav på högre materiell standard gör att känslomässig frånvaro görs påtaglig även i familjer som har det gott ställt.
– Kanske nya insikter om barns behov av närvarande föräldrar skulle tvinga fram helt nya prioriteringar i familjerna, skriver folkpartisten Solveig Hellquist i Aftonbladet.

Hellquist ser BRIS-rapporten som en dörröppnare för att föra debatt om behovet av känslomässigt närvarande föräldrar och på så vis söka förändra attityder kring föräldrars betydelse.

Debattartikeln läser du på aftonbladet.se.

Alla nyheter