Stort genomslag för BRIS Vuxentelefon – om barn

2008-06-11

För första gången lyftes BRIS vuxenkontakter, de från BRIS Vuxentelefon – om barn, ut ur den sedvanliga BRIS-rapporten. De närmare 15 000 kontaktförsök BRIS haft från vuxna under 2007 väckte stor uppmärksamhet.När BRIS jourtelefon startade 1972 kunde såväl barn som vuxna ringa. Men samtalen blev så många att barnen inte kom fram och 1980 startades Barnens Hjälptelefon. Jourtelefonen blev de vuxnas och fick 1994 namnet BRIS Vuxentelefon – om barn. Hit kan vuxna ringa och prata om allt som rör barn. Det är anonymt och kan handla om de egna eller om andras barn. Utbildad personal och utbildade ideella besvarar samtalen med stöd och lotsar eventuellt vidare med var man kan vända sig för ytterligare hjälp.

Fler pojkar
År 2007 gjordes 14 698 försök att komma fram till BRIS Vuxentelefon – om barn och BRIS-rapport 2008 BRIS Vuxentelefon – om barn baseras på 2 825 statistikförda samtal. De största områdena är barnets psykiska ohälsa, problem i föräldrarollen och skilsmässoproblem. En stor skillnad mellan vuxenkontakterna och de kontakter BRIS har med barn och unga är att betydligt yngre barn kommer till tals. Snittåldern på de barn 2007 års vuxensamtal rörde var 10,9 år – att jämföra med Barnens Hjälptelefon och BRIS-mejlens 14,1. Likaså rör fler samtal pojkar – i BRIS övriga stödverksamhet står pojkarnas kontakter för 20 procent i vuxentelefonen rör 44 procent av samtalen pojkar.

Känsla av ensamhet
Samtalen visar på en stor vilja att få mer kunskap och förståelse för vad som ligger bakom barnens beteende. De visar också på kraven som ställs på att vara duktig som förälder – särskilt hos kvinnor. Mödrar står för de flesta kontakterna, nära hälften. Kontakterna visar också på hur föräldrar behöver fördjupad kunskap i vuxet ansvar och konkreta verktyg och idéer för att kunna bryta ner en nedåtgående spiral av konflikter. Samt hur man saknar en arena att bolla sina tankar om problem i föräldrarollen.
– När man får prata om sin oro eller sina problem med en kunnig och närvarande vuxen så faller saker och ting på plats. Man får lite distans och känner sig heller inte lika ensam, säger Karin Johansson, utredare på BRIS och en av dem som djupläst BRIS vuxenkontakter 2007.

Stor mängd frågor
Kontakt med barnen sker under skyddade former och ur BRIS massiva material har i BRIS-rapport 2008 BRIS Vuxentelefon – om barn lyfts teman som: skilsmässor, föräldrarollen, förebyggande verksamhet, myndighetsproblem, bemötande samt far- och morföräldrar.

Ladda ner pdf  Ladda ner BRIS-rapport 2008 BRIS Vuxentelefon – om barn som PDF.


För mer information om BRIS-rapport 2008 BRIS Vuxentelefon – om barn, kontakta BRIS pressansvariga Cecilia Nauclér 0701-60 88 30, alternativt 08-598 888 30.

DN.se: BRIS kunskap är viktig att ta till vara

Socialminister Göran Hägglund välkomnar dagens debattinlägg från BRIS och tror att regeringens satsningar är ett steg i rätt riktning.
– Vad man tar upp är oerhört angelägna frågor och de är två av våra fyra mål, att stärka barns och ungdomars psykiska hälsa och att öka föräldrastödet, säger Göran Hägglund till DN.se.
De andra två målen rör att verka mot våld mot barn samt bättra på det strategiska arbetet för barnfrågor, något han idag finner spretande.
– Bris vill utveckla sitt arbete med föräldrastöd. Det är en organisation med kunskap och erfarenhet som är viktiga att vi tar till vara. De vill skapa en interaktiv webbplats för föräldrar och barn och vi väntar bara på deras ansökan om en sådan.

SVT: – Att vara närvarande, att söka barnen, prata med barnen, visa att man finns där för dem. Det kan vara avgörande.

– Det är oerhört viktigt att lyfta fram ett barnperspektiv. Styrkan i våra samtal är att vi har Barnens Hjälptelefon bakom oss, vi pratar också med barn som far illa och mår illa. Det gör att vi kan hjälpa till att få fram ett litet ljus i tillvaron, få de vuxna att känna, hitta de saker som de gör som är bra och lyfta fram det. De goda bitarna, inte att man hakar upp sig på det som gör att man känner sig passiva, värdelösa och tycker att det är en skam att vara den man är, sade Göran Harnesk, generalsekreterare i BRIS i SVTs morgonsoffa.

SvD: Oron för barnens hälsa ökar

– Om de vuxna kände sig mer trygga och säkra i sin föräldraroll och blev bättre på att hantera barn som mår dåligt, då skulle barnen få det bättre, säger Göran Harnesk, BRIS generalsekreterare i Svenska Dagbladet.

DN: Allt fler vuxna larmar om barns psykiska ohälsa

Samhällets brist på resurser för ungdomspsykiatri skapar känslor av vanmakt och eget misslyckande hos många föräldrar vilkas barn mår psykiskt illa. För dem är behovet stort av sådan anonym telefonrådgivning som BRIS vuxentelefon erbjuder men som samhället inte ställer upp med, skriver Ingela Thalén och Göran Harnesk, ordförande respektive generalsekreterare i BRIS på DN Debatt.

VK: Oro för barns psykiska hälsa

Föräldrar och vuxna behöver det anonyma stödet de får i Vuxentelefonen om barn. Det är en snabb hjälp när andra kanaler kan ha långa väntetider. De problem som samtalen handlar om visar att BRIS krav på ökade resurser till elevhälsovården för att förebygga psykisk ohälsa bland barn och ungdomar borde vara högprioriterat från politiskt håll, skriver några företrädare för BRIS – region nord i Västerbottens-Kuriren.


Alla nyheter