BRIS och det osynliga våldet

2008-10-09

”Visst, hon slår mig inte eller något sådant, men hon verkar inte bry sig, även om hon gör det.” En flicka berättar att pappa slår henne, men mamman tar det inte till sig, även fast mamman själv sett hur dottern blivit slagen. På Internationella barndagen lanserade BRIS rapporten Kan man bli sjuk av ord? Det osynliga våldet mot själen.

Aga och barnmisshandel har i mångt och mycket handlat om det fysiska. Bland fjolårets barnkontakter har BRIS fördjupat sig i de fall som handlar om psykiskt våld – vilket exempelvis kan vara regelbundna hot från föräldrarna. I var femte samtal om psykisk misshandel finns missbruk inblandat. Bland samtalen finns också passiv kränkning – en flicka berättar att hon börjat banta med största önskan att få anorexi, för att om hon blir inlagd på sjukhus skulle pappa tvingas bry sig.

Ingen känslomässig närhet
Vidare handlar det om emotionell omsorgssvikt – att barn uppfattar att deras föräldrar inte bryr sig, en permanent brist på känslomässig närhet mellan föräldrar och barn. Nio procent av BRIS kontakter, nära 1 200 samtal, handlade ifjol om psykisk misshandel eller omsorgssvikt. Hör hela reportaget på Sveriges Radio, Studio Ett.

Lever med skam
Karin Johansson, psykolog och utredare på BRIS, har författat rapporten.
– Man skäms lite grand och man vet inte riktigt hur man ska förklara för att andra ska förstå, berättar Karin om 14-åringar som inte vågar berätta. Man kan bli sjuk av ord, väldigt sjuk – barnen pratar om depressioner, ångest, självskador, ätstörningar. Många pratar om att ta livet av sig, somliga av dem har försökt, fortsätter Karin Johansson.

Säger sig hata barnen
– Man vet inte hur man ska förhålla sig till barnen på ett konstruktivt sätt, eller så har föräldrarna egna behov de behöver ge uppmärksamhet åt i första hand och de ser inte barnens behov, säger Karin Johansson i en intervju med Sveriges Radio.
Föräldrarna nedvärderar barnen väldigt ofta, och vissa drar sig inte för att säga att de önskar att de inte hade fått barnen eller till och med att de hatar dem. Men psykisk misshandel handlar om systematiska kränkningar – det handlar inte om att bli arg emellanåt. Det här är mycket värre än så.
Karin tar upp problematiken kring att barnen möter en kompetensbrist när de vänder sig till elevhälsa, BUP, socialtjänst eller liknande – att det är ganska vanligt att vi i samhället tänker att hårda ord inte är så farligt, att de går att skaka av sig, och inte betyder så mycket på lång sikt.

Hoppas inspirera
Forskning visar på hur man kan få problem med utveckling av sociala färdigheter, kognitivt tänkande och andra saker som har med utveckling att göra, att de bromsas.
– Försök hitta någon i din omgivning som tror på det du säger och tar det på allvar. Känner du dig inte tagen på allvar så leta vidare, ta reda på någon som kan förstå, råder Karin de barn som söker kontakt med BRIS om just psykisk misshandel.
Karin hoppas på att BRIS med studien kan inspirera människor som arbetar med barn att vilja lära sig mer om psykisk misshandel. Intervjun med Karin Johansson hör du här.

Alla nyheter