Filmer

Du är viktig! En film om vår stödverksamhet.

Den animerade kortfilmen visar hur Bris kuratorer jobbar och vilken typ av hjälp som barn och unga kan få när de kontaktar Bris. I filmen får vi följa huvudkaraktären, en ung person med många tankar och funderingar kring livet som behöver någon att prata med.

Små små bitar - en film om viktiga saker för unga

En kort spelfilm som ska kunna stå för sig själv men också kunna fungera som en startpunkt för samtal om viktiga saker i livet. Så går det att sammanfatta Små små bitar, en film där medlemmarna i Bris ungdomsreferensgrupp varit med som manusmedarbetare.

Lärarhandledning
Bris region nord har tagit fram lärarhandledning i samarbete med MediaCenter i Västerbotten. Handledningen tar upp fyra teman – filmberättandet, karaktärerna, filmens konflikter och ungas rättigheter enligt barnkonventionen.

Ladda ner pdf  Små små bitar, filmhandledning som pdf.


Se filmen:

Se hela mig! – Barnens egna ord om sin psykiska ohälsa

Om psykisk ohälsa bland barn och unga. Eftersom barn är anonyma i sina kontakter med Bris, vågar de ofta berätta sådant som de inte berättar för någon annan vuxen.

När livet gör ontJag skadar migDåligt självförtroendeBlir så jävla argAllt är mörkt i mitt hjärtaProblem med matenFakta

”Se hela mig! Barns egna ord om sin psykiska ohälsa”
Studien bygger på 1 530 barn- och ungdomskontakter till Bris om psykisk ohälsa. Kontakterna togs med Bris från maj 2010 till maj 2011.
Kontakterna har valts utifrån att de i första hand handlat om självdestruktivitet, självmord/självmordstankar, ätstörningar eller annan psykisk ohälsa.

Kontakterna med Bris är tagna via mejl och via chatt.

Flickor är i övervägande majoritet i kontakterna med Bris om psykisk ohälsa.
Av de 1 530 kontakterna handlade 94,6 procent om flickor och 5,4 procent om pojkar.

Medelåldern på barnen var 14,8 år.

Studien och filmerna har gjorts inom ramen för ett treårigt samarbetsprojekt mellan Bris och AstraZeneca Young Health Program, där målsättningen har varit att främja barns och ungas hälsa, genom att generera och sprida kunskap om psykisk ohälsa hos barn och unga. Arbetet med studien och filmerna har helt och hållit gjorts av Bris.