Aktuellt

Fullständiga betyg i nian förebygger psykisk ohälsa

Det är en positiv signal att fler går ut grundskolan med fullständiga betyg, av de elever som är etablerade i Sverige. Samtidigt krävs stora insatser för nyanlända elever. Så kommenterar Bris Skolverkets betygsstatistik.

» Läs mer här

Träffa Bris generalsekreterare

Under hösten kommer Bris nya generalsekreterare Magnus Jägerskog att ge sig ut i landet för att träffa medlemmar. Målet är dels att få ta del av medlemmarnas erfarenheter och tankar men också att berätta om Bris nu och framåt.

» Läs mer här

Bris om budgeten: Barns intresse är inget särintresse

Barnets rättigheter påverkas direkt eller indirekt av alla satsningar och besparingar i statsbudgeten. Bris vill se att regeringens barnrättspolitiska ambition genomsyrar hela budgeten.

» Läs mer här

Fler unga behöver stöd

Regeringens satsning på skolhälsovården är vällovlig, men den räcker inte. Det skriver Bris generalsekreterare.

» Läs mer här

Bris nätverk vill förbättra samverkan för barns rättigheter

Nu startar Bris nätverk, mötesplatsen för barnets rättigheter. Bris nätverk ska möjliggöra möten, dialog och samverkan mellan alla som aktivt arbetar för och med barn.

» Läs mer här

Barnkonventionen - ny skrift från Bris

Bris kämpar för att varje barns rättighet tillgodoses. I våra kontakter med barn ser vi dagligen hur barnets rättigheter kränks och åsidosätts. Vi ser också att många barn och vuxna inte vet vilka rättigheter barnet har.

» Läs mer härAlla nyheter