Aktuellt

Bris talar i riksdagen om barnets rätt till psykisk hälsa

Onsdag 25 maj bjöd Nordiska rådets svenska delegation in till seminarium om psykisk ohälsa bland barn och unga som är ett växande problem i Norden. Seminariet syftar till att stärka och utveckla de nordiska samarbetsformerna kring ungas psykiska ohälsa.

» Läs mer här

Bris kommentar till Göteborgs universitets avhandling om vårdpersonal och anmälningsplikt

Idag publicerade Göteborgs universitet avhandlingen ”Children at Risk: Hospital workers’ and their Collegues’ Assessment and Reporting Experiences” som visar att personal inom sjukvården inte anmäler misstanke om att barn far illa i tillräckligt stor utsträckning. Främst är det undersköterskor och sjuksköterskor som brister i anmälningsplikten. Bristande kunskap om socialtjänstlagen och anmälningsplikten samt ett lågt förtroende för socialtjänsten är några av anledningarna till att för få anmälningar görs.

» Läs mer här

Så hjälper du barn att sätta gränser på nätet

– Ny guide från Bris och IIS ger vuxna stöd och tips.
Snapchat, Instagram, Periscope och onlinespel – barn och unga tillbringar allt mer av sin tid på nätet, något som kan skapa en oro bland vuxna. Ibland kan det också kännas komplicerat att inleda ett samtal med barnet om svårigheter på internet, därför lanserar Bris och Internetstiftelsen i Sverige, IIS, en kostnadsfri guide om ungas integritet på nätet. I den finns handfasta råd till vuxna om hur de kan vara närvarande och hjälpa barn att sätta gränser.

» Läs mer här

Idag firar vi International Child Helpline Day

Bris ingår i den internationella paraplyorganisationen Child Helpline International (CHI), ett globalt nätverk med 183 hjälplinjer för barn i 142 länder.

» Läs mer här

Stödhelger för familjer där mamma eller pappa tagit sitt liv

» Läs mer här

Unga oroliga för alkohol under Valborg

På lördag är det Valborg, en högtid som genomsyras av alkohol och då många unga gör sin alkoholdebut. I Bris stödverksamhet ser kuratorerna en tydlig gemensam nämnare bland kontakterna som handlar om Valborg – alkohol. Därför vill Bris ge sina tips till vuxna hur de kan agera och prata med unga om alkohol.

» Läs mer härAlla nyheter