Aktuellt

Unga oroliga för alkohol under Valborg

På lördag är det Valborg, en högtid som genomsyras av alkohol och då många unga gör sin alkoholdebut. I Bris stödverksamhet ser kuratorerna en tydlig gemensam nämnare bland kontakterna som handlar om Valborg – alkohol. Därför vill Bris ge sina tips till vuxna hur de kan agera och prata med unga om alkohol.

» Läs mer här

Det här ville barn och unga prata med Bris om 2015

Psykisk ohälsa och dåligt mående, vänner, skolan, familjekonflikter och kärlek. Det var de fem vanligaste ämnena som barn och unga ville prata om med Bris kuratorer under 2015. Under året ökade de stödjande kontakterna till Bris med tre procent.

» Läs mer här

Bris tilldelas 14 miljoner tack vare PostkodLotteriets lottköpare

Under gårdagskvällen var det dags för PostkodLotteriets årliga utdelning till sina förmånstagare. Totalt fördelades 1,1 miljarder kronor mellan 55 ideella organisationer och av dessa mottog Bris 14 miljoner. Sedan 2007 har Bris erhållit 139 miljoner kronor från PostkodLotteriet.

» Läs mer här

Bris välkomnar att barnkonventionen blir lag

Idag mottog barnminister Åsa Regnér barnrättsutredningen och slog samtidigt fast att barnkonventionen blir lag i Sverige. Bris har noggrant följt utredningen, bland annat genom att ingå i utredarens referensgrupp. Vi är övertygade om att lagen kommer att göra stor skillnad för många barn.

» Läs mer här

Allvarligt läge för barnets rättigheter

Idag får regeringen den utredning som ska ligga som grund för att göra barnkonventionen till lag. Bris ser med spänning fram emot vad utredaren kommit fram till och hoppas på konkreta förslag som gör att processen kan ske så skyndsamt som möjligt. I ett läge där barns rättigheter i asylprocessen allvarligt riskeras att inskränkas är en barnkonventionslag också avgörande för att fullt ut bygga ett samhälle där barn inte diskrimineras.

» Läs mer här

Ett oacceptabelt förslag som måste revideras

Förslagen i lagrådsremissen ”Begränsningar av möjlighet att få uppehållstillstånd i Sverige” avstyrks av Bris eftersom de står i direkt strid med FN:s konvention om barnets rättigheter. Skulle den tillfälliga lagen träda i kraft måste barn och barnfamiljer helt undantas.

» Läs mer härAlla nyheter