Aktuellt

Fel kropp, mobbad, bråkstake och outsider – Bris presenterar årets idoler

I årets idolkortskampanj delar Seinabo Sey, Keyyo, Oscar Zia och Viktor Frisk med sig av jobbiga upplevelser från barndomen. Sedan 1998 har Bris delat ut över 2 miljoner idolkort.

» Läs mer här

Lämna inte barn ensamma med otäcka nyheter

Under de senaste dagarna har media rapporterat om personer utklädda till clowner som skrämmer och skadar andra människor. Det är en trend som startade i USA i somras och som nu har kommit hit.

» Läs mer här

Ett säkrare samhälle för barn när barnkonventionen blir lag

Bris tillstyrker lagförslaget som innebär att barnkonventionen blir svensk lag. Men ett stort arbete behöver göras för att alla delar av samhället ska börja se barnet som rättighetsbärare, skriver Bris i sitt remissvar till barnrättighetsutredningen (SOU 2016:19).

» Läs mer här

”Vuxna är viktigare än de tror när barn mår dåligt”

Den 10 oktober infaller Världsdagen för psykisk hälsa – en dag som är till för att skapa större medvetenhet och förståelse för psykisk ohälsa.

» Läs mer här

”Räknas det här som våld?”

– I en ny rapport på Internationella barndagen lyfter Bris fram barns beskrivningar av våld som vuxna utsätter dem för.

» Läs mer här

Fullständiga betyg i nian förebygger psykisk ohälsa

Det är en positiv signal att fler går ut grundskolan med fullständiga betyg, av de elever som är etablerade i Sverige. Samtidigt krävs stora insatser för nyanlända elever. Så kommenterar Bris Skolverkets betygsstatistik.

» Läs mer härAlla nyheter