Pressmeddelanden

BRIS och Aftonbladet uppmärksammar psykisk ohälsa

2012-02-07

Temat för BRIS-rapporten 2012 är psykisk ohälsa hos barn och unga. Ungefär var fjärde barn- och ungdomskontakt under år 2011 handlade om psykisk ohälsa och det är framförallt tonårsflickor som kontaktar BRIS om det.

Under en vecka uppmärksammar BRIS och Aftonbladet psykisk ohälsa hos tonårsflickor – hur den psykiska ohälsan ser ut, konsekvenserna av den, vad de här flickorna behöver i form av vård och stöd och vad samhället måste göra.

Tema psykisk ohälsa startar tisdagen den 7 februari och Aftonbladet bevakar området i såväl tidning som i en nyhetsblogg.

BRIS utredare Karin Johansson chattar med Aftonbladets läsare om psykisk ohälsa på eftermiddagen den 7 februari. Exakt information om klockslag och URL kommer att läggas ut här på BRIS.se.

BRIS-rapporten 2012, samt Tabellbilaga 2012, finns att ladda ned som pdf:er här på BRIS.se.

Kort fakta BRIS-rapporten 2012
Under år 2011 hade BRIS 25 900 stödjande kontakter med barn och unga. Det är en liten ökning sedan år 2010.

BRIS Diskussionsforum på BRIS.se hade 38 484 inlägg under året, vilket är en kraftig ökning sedan året innan, då 28 489 inlägg publicerades.

Med BRIS Diskussionsforum hade BRIS totalt 64 384 barn- och ungdomskontakter under året.

De vanligaste kontaktområdena under året var Kamrater (9 040 kontakter), Skolan (7 517 kontakter), Rädsla/oro (6 256 kontakter), samt Mobbning/kränkande behandling (5 093 kontakter).

Kamrater, Skolan och Mobbning/kränkande behandling var också de områden som ökade mest under året. Kamrater och Mobbning/kränkande behandling ökade med 25 procent vardera och Skolan med 22 procent.

Under året hade BRIS 4 545 kontakter om psykisk ohälsa (omfattar kontaktområdena Självmord, självmordstankar, Självdestruktivitet, Ätstörningar och Annan psykisk ohälsa), vilket motsvarar 17,5 procent av det totala antalet kontakter under året.

87 procent av kontakterna om psykisk ohälsa rörde flickor och 12,1 procent pojkar.

Vanligast var att barnen och ungdomarna kontaktade BRIS via stödlinjen BRIS 116 111 – BRIS hade 13 440 stödjande samtal under året.

BRIS-mejlen gav stöd via 7 394 mejl och BRIS-chatten hade 5 066 stödjande chattar.

Det var vanligast att de stödjande kontakterna handlade om en flicka, 79,5 procent av barn- och ungdomskontakterna rörde en flicka.

Barn- och ungdomskontakterna som rör pojkar minskade något, från 22,5 procent av det totala antalet kontakter år 2011, till 20,5 procent under år 2012.

BRIS anser:
– Öppet dygnet runt i BRIS 116 111. BRIS vill kunna erbjuda alla barn möjlighet till stöd när barnet behöver det, oavsett vilken tid det är på dygnet.
För utsatta barn kan det vara avgörande att få en snabb kontakt med en vuxen efter misshandel eller övergrepp, men socialjourer finns inte alltid tillgängliga i alla kommuner. Dessutom kan det vara ett alldeles för stort steg för många barn att initialt ta kontakt med en myndighet.

– Att barnkonventionen ska inkorporeras i svensk lagstiftning så att barnets bästa måste tillgodoses i alla beslut som rör det.

– Att beslutsfattare ska ta sitt ansvar och införa obligatoriska arbetsteam kring unga med psykisk ohälsa vid alla vårdcentraler i landet, om sådana team inte redan finns.

– Att arbetsteamen, liksom inom elevhälsan, ska bestå av professionerna kurator, psykolog, sjuksköterska och läkare.

– Att ytterligare resurser tillförs elevhälsan så att fler tjänster kan tillsättas, särskilt antalet skolpsykologer.

– BRIS anser att i de regioner eller kommuner där det finns konstaterade brister och samverkan inte fungerar, ska ansvariga beslutsfattare för hälso- och sjukvårdsfrågor:
- Ge tydligare uppdrag till de verksamheter som ansvarar för arbetet med psykisk ohälsa för barn och ungdomar samt
- Sprida tydlig information till barn och ungdomar om vart man ska vända sig om man drabbas av psykisk ohälsa.
- Utökad stödundervisning och läxhjälp till barn som mår psykiskt dåligt.

Om inte kraven beaktas anser BRIS:
Att ansvariga beslutsfattare, både nationellt, regionalt och kommunalt, bryter mot barns rätt till vård enligt hälso- och sjukvårdslagen samt FN:s konvention om barnets rättigheter.

Prenumerera på pressmeddelanden

Skriv in din e-post här för att prenumerera på Bris pressmeddelanden.

Fler pressmeddelanden