Bris historik

I mars 1971 blir en treårig flicka dödad av sin styvpappa i en förort utanför Stockholm. Flickans död leder till starka reaktioner, bland annat görs en utställning på Kulturhuset i Stockholm med svartvita bilder som visar barn som utsatts för vuxnas våld. Barnboksförfattaren Gunnel Linde och journalisten Berit Hedeby, som tillsammans arrangerar utställningen, ber engagerade vuxna om stöd för att stärka barnets rättigheter.

1 september 1971 bildas organisationen Bris (Barnens Rätt i Samhället).
Bris första mål är att Sverige ska få ett förbud mot barnaga. Bris bemannas inledningsvis av tio frivilliga ”fallmammor” och kommer tidigt att börja agera mellanhand gentemot sociala myndigheter och rättsväsendet.

1980 finns tre telefoner på Bris kansli i Stockholm, en röd för barn, en grön för vuxna och en vit för kansliärenden. Det tillkommer allteftersom fem självständiga regioner och ett rikskansli.

Bris gick från ett fåtal eldsjälar till att 2012 bedriva en nationell organisation med 80 anställda, 500 volontärer som svarade barn och unga i stödverksamheten, fem regioner och ett förbundskansli.

Sedan starten har verksamheten övergått från att mest fokusera på våld mot barn till att rikta uppmärksamheten även mot andra viktiga områden där barn far illa, där de har problem eller behöver stöd och råd från kunniga vuxna. Bris driver opinionsarbete för att förbättra barn och ungas livsvillkor och rättigheter. Bris är också en remissinstans för lagförslag som påverkar barn och unga och ingår i ett nätverk med andra barnrättsorganisationer.

I dag bedrivs sedan 2013 hela Bris stödverksamhet i Stockholm med anställda kuratorer och erbjuder barn och unga stöd genom telefon, chatt och mejl. Bris erbjuder även stöd till barn, unga och familjer genom olika former av gruppverksamhet. Regionkontoren fortsätter sitt arbete med medlemmar, lokalt opinionsarbete och utåtriktade aktiviteter.

Om Bris

Vi arbetar för att förbättra barn och ungas villkor och rättigheter.
Vi stödjer barn och unga via telefon, mejl och chatt. Läs mer om vår verksamhet här »