Medlem

Bris långsiktiga plan 2017-2021

Tio steg mot ett samhälle där barnets rättigheter respekteras.
Bris har arbetet fram en långsiktig plan för åren 2017-2021 som ska hjälpa oss att nå ett samhälle där barnets rättigheter respekteras. Medlemmars synpunkter blir ett viktigt underlag till det slutgiltiga förslaget på plan som Bris förbundsstyrelse presenterar vid kongressen. Är du medlem och vill tycka till om planen, mejla till . Du får då möjlighet att svara på vår enkät. Läs planen i sin helhet och få informationen om enkäten mer här.

Du behövs och du gör skillnad!

Ett barn skrev till Bris med orden. Tack Bris för att ni har funnits där för mig. Ni har varit en del av min utveckling från nedstämd och redo att dö till en person som älskar livet. TACK!

Bris gör skillnad, i mötet med enskilda barn, i mötet med beslutsfattare och i mötet med samhället i stort. Tillsammans är vi en mobiliserande kraft som åstadkommer förändring här och nu och på lång sikt. Många barn i Sverige mår bra, men den psykiska ohälsan ökar bland barn och unga. Under året har så många som 4 av 10 samtal till Bris handlat om psykisk ohälsa. Vi har mobiliserat för att bryta denna utveckling, något som även kommer vara ett stort fokus framåt. Läs hela artikeln här.
Frågor om medlemskap: Mejla

Engagemang på agendan på Bris verksamhetskonferens

Med avstamp i Agenda 2030 resonerades kring begrepp som jämlikhet, deltagande och universalitet. Läs mer »

Bris medlemsstrategi

Under hösten 2015 genomförde Bris en utredning av vårt medlemsarbete som sedan legat till grund för en ny medlemsstrategi. Arbetet med att implementera den nya strategin har nu påbörjats och kommer att genomföras under 2016 och 2017.

Läs hela sammanfattningen av Bris medlemsstrategi här:

Ladda ner pdf  Bris Medlemsutredning

Så vill Bris förnya stadgarna

Tydligare, enklare och mer i linje med Bris barnsyn – så kan förbundsstyrelsens förslag till Bris nya stadgar sammanfattas. De nya stadgarna röstades igenom på extrakongressen i höstas och kommer att tas upp igen på nästa kongress i maj 2017. Läs mer om förslaget till nya stadgar »

Referatprotokoll från Förbundsstyrelsen

Nu kan du som medlem ta del av referatprotokoll från Förbundsstyrelsens möten. Du hittar referatprotokollen här.

Bris kongress och valberedning

Kongressen är Bris högsta beslutande organ. Läs mer om kongressen och Bris valberedning »

Var med och påverka!
Kongressen är Bris högsta beslutande organ och anordnas vartannat år.
Ett medlemskap i Bris innebär att du blir medlem i en av våra fem regioner. Varje region bjuder in till medlemsmöten 1 gång/år. Som medlem har man förslags- och rösträtt vid medlemsmötet. På medlemsmötet väljs kongressombud, som får representera Bris medlemmar på kongressen. Medlemsmötet nominerar även en regionrepresentant, som ska ingå i förbundsstyrelsen och som sedan väljs på kongressen. Att skriva en motion är ett sätt att påverka Bris arbete.

Bris nyhetsbrev

Vårt digitala nyhetsbrev får du automatiskt när du blivit medlem och meddelat din e-postadress. Läs mer om vårt nyhetsbrev och ladda ned det senaste här »

Verksamhetsberättelse 2015Tips på hur du skriver en enkel och tydlig motion.