Ekonomi

Årsredovisningar och verksamhetsberättelser

Ladda ner pdf  Bris verksamhetsberättelse 2015


Ladda ner pdf  Bris årsredovisning 2015

Tidigare årsredovisningar och verksamhetsberättelser:

Ladda ner pdf  Bris verksamhetsberättelse 2014

Ladda ner pdf  Bris Årsredovisning 2014

Ladda ner pdf   Verksamhetsberättelse 2013 som pdf.

Ladda ner pdf  Bris Årsredovisning 2013

Ladda ner pdf  BRIS årsredovisning/verksamhetsberättelse 2012

Ladda ner pdf  BRIS årsredovisning 2011

Ladda ner pdf  BRIS årsredovisning/verksamhetsberättelse 2010

Ladda ner pdf  BRIS årsredovisning 2010

Ladda ner pdf  BRIS årsredovisning 2009

Ladda ner pdf  BRIS årsredovisning 2008

Ladda ner pdf  BRIS årsredovisning 2007

Ladda ner pdf  BRIS årsredovisning 2006

Ladda ner pdf  BRIS årsredovisning 2005

Ladda ner pdf  BRIS årsredovisning 2004

Ladda ner pdf  BRIS årsredovisning 2003

Ladda ner pdf  BRIS årsredovisning 2002


BRIS – Barnens Rätt i Samhället, organisationsnummer: 802013-3420

Kapitalförvaltningspolicy

Bris har en kapitalförvaltningspolicy som reglerar vad som skall gälla för organisationens kapital. Det övergripande målet för kapitalförvaltningen är att Bris ska placera sina tillgångar på ett etiskt försvarbart sätt med möjlighet till en god avkastning på lång sikt och till en så låg kostnad som möjligt.

Ladda ner pdf  Ladda ned Bris kapitalförvaltningspolicy som pdf.

Löner och arvoden

Information om Bris ersättningsnivåer
Bris är en politiskt och religiöst obunden ideell medlemsorganisation.
De allmänna anställningsvillkoren är i enlighet med det avtal som har träffats mellan Idea - Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer, Tjänstemannaförbundet Unionen och Akademikerförbunden.
Bris tillämpar inte bonusavtal, bilförmåner eller pensionsförmåner utöver sedvanlig tjänstemannapension.

Generalsekreterarens ersättning
Bris styrelse anställer generalsekreteraren och beslutar om lönen. Bris nuvarande generalsekreterare har en ersättning om 70 000 kronor per månad. Ingen övertid utgår. Tjänstepension utgår enligt kollektivavtal. Generalsekreteraren omfattas inte av lagen om anställningsskydd.

Ersättning till övriga medarbetare

Utöver lön erhåller all personal ett friskvårdsbidrag om 2.000 kr/år. I övrigt gäller kollektivavtalets villkor avseende anställningsvillkor och tjänstepension.

Ersättning Bris styrelse
Under Bris förbundskongress i maj 2015 beslutades att förbundsstyrelsens ledamöter kunde få ersättning för styrelsesammanträden.
Alla ledamöter i Bris styrelse, inklusive styrelsens ordförande Ulf Spendrup, har valt att arbeta helt ideellt för Bris.

Årsredovisning 2015
Verksamhetsberättelse 2015