Frii:s kvalitetskod

Bris är medlem i FRII (Frivilligorganisationernas Insamlingsråd) och tillämpar dess etiska kvalitetskod för insamling av medel från allmänheten, där nyckelorden är respekt, öppenhet, trovärdighet och kvalitet. Bris följer FRII:s uppdaterade kvalitetskod som antogs i maj 2013. En effektrapport publiceras här Bris hemsida i enlighet med FRII:s riktlinjer.


Bris Effektrapport 2014/2015

Alla organisationer som samlar in pengar från privatpersoner, företag och organisationer ska redovisa vilken skillnad pengarna gör. Det redovisas i en så kallad ”effektrapport”.


Ladda ner pdf  Ladda ned Bris Effektrapport 2014_2015 som pdf.


Här är en sammanfattning av det viktigaste som står i rapporten:

• Bris vill att varje barn ska ha en vuxen som ser, hör och agerar för det barnets bästa.

• På Bris jobbar 63 personer. Av dem är 17 kuratorer som jobbar med att prata med barn. Det finns också personer som jobbar med utbildning, med att påverka politiker och med att samla in pengar.

• Du kan stödja Bris på olika sätt. Bland annat genom att bli medlem. Bris har ca 4300 medlemmar.

• Bris är behöver få gåvor från företag och privatpersoner för att finnas. Mest pengar får Bris från Postkodlotteriet. Av varje 10 krona Bris samlar in går nästan 8 kronor till vår verksamhet, 2 kronor och till administration och till att samla in mera pengar.

• Gör Bris någon skillnad? På Bris mäter vi exempelvis hur många stödjande samtal vi har haft med barn, unga och vuxna. Vi har ungefär 70 stödjande samtal varje dag i telefon, chatt och mejl. Eftersom vi mäter kan vi anpassa hur många som arbetar när flest barn hör av sig.

• Under 2015 lanserade Bris ”abused emojies” De fick uppmärksamhet över hela välden. En effekt av det var att fler barn och unga kontaktade till Bris stödverksamhet efteråt.