Bris organisation

Bris är en barnrättsorganisation, Bris driver frågor som stärker barnets rättigheter utifrån barnkonventionen. En av de frågor som Bris driver är att barnkonventionen ska bli svensk lag. Bris ingår i flera nätverk som arbetar för att stärka barnets rättigheter, som ”Nätverket för barnkonventionen” som just nu samlar 48 medlemsorganisationer som arbetar för att stärka barns och ungas rättigheter i Sverige.

Bris driver också ett eget nätverk, Bris nätverk – mötesplatsen för barnets rättigheter. Ett nätverk som vänder sig till professionella inom den ideella, privata eller offentliga sektorn. Nätverket ska vara en källa till inspiration och erfarenhetsutbyte. En plats där man får möjlighet att lyssna till föreläsningar, ta del av olika rapporter inom barnrätten men också dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter.

Bris är en stödorganisation. Numret till Bris är 116 111. Det är ett europeiskt hjälpnummer för barn som behöver omsorg och skydd. Europakommissionen reserverar numren till organisationer (så kallade ”helplines”) med kunskap och resurser att ge barn professionellt stöd. Alla 116111-nummer ska vara gratis att ringa och erbjuda anonymitet. I Sverige är det Bris som har den nationella stödlinjen 116111.

Bris ingår i CHI (Child helpline international), ett globalt nätverk med ca 190 hjälplinjer för barn i 145 länder. Tillsammans tar nätverkets helplines emot mer än 14 miljoner kontakter per år för barn och unga som är i behov av stöd och skydd. Bris är den enda svenska organisationen med medlemskap i CHI.

Tillsammans med Statens medieråd är Bris Sveriges partner i ”Safer internet” som arbetar med ungas vardag på nätet.

Bris är en medlemsorganisation. med ungefär 4300 medlemmar (september 2015). Vartannat år hålls en kongress där medlemmarna väljer en styrelse som bestämmer inriktningen för Bris de närmaste åren.

Bris är även en insamlingsorganisation. Mer än hälften av Bris intäkter kommer från företag. Det stöd som Bris får från staten, kommuner och landsting uppgår till ca 13 procent av Bris totala omsättning. Bris är därför helt beroende av gåvor från företag och privatpersoner.

Bris är organiserat med en förbundsstyrelse, ett förbundskansli i Stockholm och fem regionkontor. Regionkontoren ligger i Göteborg, Malmö, Norrköping, Stockholm och Umeå. Förbundsstyrelsen är ytterst ansvarig för hur BRIS verksamhet bedrivs på lång sikt och för Bris ekonomi. Styrelsen drar också upp riktlinjer för personalfrågor, opinionsbildning med mera. Bris förbundsstyrelse väljs av kongressen, som infaller vartannat år.

Bris är politiskt och religiöst obunden. Det betyder att vi inte stödjer något särskilt parti eller religion.
Bris – Barnens Rätt i Samhället, organisationsnummer: 802013-3420

Har du frågor om Bris, hur vi jobbar, vad pengarna går till eller frågor om organisationen? Läs våra vanligaste frågor och svar.

Aktuellt inom BRIS? »

Om stödverksamheten, vårt opinionsarbete samt aktuella projekt och kampanjer.

Om Bris

Vi arbetar för att förbättra barn och ungas villkor och rättigheter.
Vi stödjer barn och unga via telefon, mejl och chatt. Läs mer om vår verksamhet här »