Kongressen

Bris är en medlemsorganisation. Vartannat år hålls en kongress där medlemmarna väljer en styrelse som bestämmer inriktningen för Bris de närmaste åren. Medlemmarna representeras vid kongressen av sju ombud från respektive region som väljs vid regionernas medlemsmöten. Kongressen är Bris högsta beslutande organ. Den senaste kongressen hölls i Umeå i maj 2015. En extra kongress hölls i november 2015 med anledning av Förbundsstyrelsens förslag till nya stadgar.

Kongressen 9 maj

Kongressen valde att ge förbundsordförande Ulf Spendrup fortsatt förtroende. Flera nya ledamöter tar plats i Bris styrelse. Läs mer om Bris nya styrelse här.

Ladda ner pdf  Ladda ned Bris Kongress 2015 protokoll inklusive tillägg.


Ladda ner pdf  Ladda ned Protokoll Bris Extrakongress 2015 som pdf.pdf

Bris valberedning 2015-2017

Sammankallande: Marie Fowler Region Öst

070 - 22 897 85

Jan-Olof Edman Region Väst

072- 549 50 92

Johan Johander Region Mitt

072-301 12 00

Ann-Christin Gradin Region Nord

070-6401285

Kristin Fransson Region Syd