Förbundskansliet

Förbundskansliet samlar en rad olika samordnande funktioner för Bris arbete: stödverksamheten, press, kommunikation och påverkan, utredningsarbete, information och utbildning, webb, ekonomi, personal och insamling.
Bris mailadresser är .

Generalsekreterare

Magnus Jägerskog

Organisationssekreterare
Frida Bühlmann
070-160 88 18

Verksamhetsutvecklare
David Sandberg Hjelm
08-598 888 47

Controller
Katariina Groth
08-59888813

Stödenheten

Enhetschef
Ulrika Eriksson
0701-60 88 19

Bitr. enhetschef
Sofia Grönkvist
08-598 888 04

Sakkunnig på Bris och skolkurator
Petter Iwarsson
0701-66 88 10

Administratör
Anki Karlsson
08-598 888 41

Enheten för kommunikation, påverkan och opinion

Enhetschef
Silvia Ernhagen
070-160 88 09

Pressekreterare
Anna Holmqvist, pressekreterare
Tel: 070- 779 95 06


Kommunikatör/redaktör
Anna Vorne
08-598 888 37

Kommunikatör med ansvar för grafisk profil
Johnny Nordström
08-598 888 31

Kommunikatör
Rebecka Lindmark
08-59 88 88 15

Kommunikatör med ansvar för webb
Maria Rådlund Qvennerstedt
08-598 888 12

Kommunikatör
Paola Lindahl
08-588 938 50

Barnrättsspecialist
Emma Bennwik
070-756 95 92

Sakkunnig
Marie Angsell
08-598 888 42


Insamling och Sponsring

Enhetschef
Helene Tibblin
08-598 888 33

Sponsringsansvariga
Thomas Örnebjär
070-160 88 28

Göran Bergquist
070-160 88 25

Säljare
Henrik Gustafsson
08-588 938 57

Säljare
Lena Myrberg
08-588 938 58

Bidragssamordnare
Christina Ohlman Lysell
011-440 05 69

Insamlingsekonomer
Sofia Gezelius
08-598 888 22

Sara Andersson
08-59 88 88 05

Sai-Wing Cheung
08-598 888 35

Regionenheten

Enhetschef
Elisabeth Valinder
031-750 11 40

Projektledare med ansvar för medlemsfrågor
Cecilia Willman Esteén
031-750 11 31

Regionombud

Syd
Enhetschef
Elisabeth Valinder
031-750 11 40

Mitt
Elena Luckey, regionombud
08-598 888 00

Nord
Maria Pedersen, regionombud
090-203 65 24

Öst
Lena Gunnarsson
011-440 05 77

Väst
Anneli Grip
031-750 11 32

HR och Administration

Chef HR och kansli
Anna Albinsson
08-59888838
070-522 2611

Redovisningsekonom
Helena Rejhed
08-58893851

IT Samordnare
Rachid Zeitoun
08-598 888 00

Receptionist
Therese Öberg
08-598 888 00


Om Bris

Vi arbetar för att förbättra barn och ungas villkor och rättigheter.
Vi stödjer barn och unga via telefon, mejl och chatt. Läs mer om vår verksamhet här »

Aktuellt inom BRIS? »

Om stödverksamheten, vårt opinionsarbete samt aktuella projekt och kampanjer.