Regionenheten

Regionenheten driver ett aktivt utåtriktat arbete. Detta genom bland annat en mobilisering av lokalsamhället via Bris nätverk och närvaro vid olika event och i andra nätverk. Vi bedriver ett strategiskt och fördjupande arbete gentemot kommuner och landsting i hela Sverige. Inom regionenheten samlar vi den ideella kraften i Bris och driver Bris medlemsorganisation. Regionenhetens arbete utgår från våra fem regionkontor i Göteborg, Malmö, Norrköping, Stockholm och Umeå.

Kontakt:
Välkommen att höra av dig till något av våra regionkontor. Kontaktuppgifter till våra fem regionkontor hittar du här.

Bris Nätverk - mötesplatsen för barnets rätt

Bris nätverk möjliggör möten, dialog och samverkan mellan professionella från olika delar av samhället, den ideella, privata eller offentliga sektorn. Som deltagare i Bris nätverk bjuds du in till nätverksträffar två gånger per år. Du får också Bris nyhetsbrev 4 gånger per år. Allt kostnadsfritt.

Nätverket ska vara en källa till inspiration och erfarenhetsutbyte. En plats där du får möjlighet att lyssna till föreläsningar, ta del av olika rapporter inom området men också dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter.

Vem kan vara med?
Bris nätverk är till för dig som aktivt arbetar för och med barn. Det spelar ingen roll om du är verksam inom den ideella, privata eller offentliga sektorn. Företag är också välkomna. Bris nätverk vänder sig till dig, som precis som vi, anser att alla barn ska få sina rättigheter tillgodosedda. Bris nätverk är uppbyggt utifrån Bris fem regioner med kontor i Umeå, Stockholm, Norrköping, Göteborg och Malmö. Vill du gå med eller har du frågor - skicka ett mejl till

Kommande Nätverksträffar:
Nu är datumen för vårens nätverksträffar spikade. Inbjudan skickas ut i mitten av januari tillsammans med mer information om träffarnas innehåll, men redan nu kan vi berätta att Magnus Jägerskog kommer presentera Bris årsrapport om psykisk ohälsa.

Bris nätverk är uppbyggt utifrån Bris fem regioner, du är välkommen att välja det datum och stad som passar dig bäst.

Stockholm den 7 mars, kl. 13-16
Norrköping den 8 mars, kl. 13-16
Umeå den 14 mars, kl. 13-16
Göteborg den 15 mars, kl. 13-16
Malmö den 16 mars, kl. 13-16

Barnkonventionen som lag

I år är det 26 år sedan Sverige antog barnkonventionen. Ändå ser vi i våra dagliga kontakter med barn, att Sverige som land inte lyckats garantera varje barn sina grundläggande mänskliga rättigheter. Barns rättsliga status måste höjas och därför tillstyrker Bris lagförslaget som innebär att barnkonventionen blir svensk lag.
Läs mer om varför Bris tycker att barnkonventionen ska bli lag.

ENGAGERA DIG I BRIS

Bli medlem i Bris och hjälp oss hålla öppet!
Det är tack vare dig som vi kan fortsätta att finnas, hjälpa och stödja alla barn och unga som hör av sig. Bli medlem och stöd vårt arbete. Som medlem i Bris är du en mycket värdefull person!

Starta egen insamling
Vill du veta mer om hur du kan starta en egen insamling till förmån för Bris? Kontakta oss!
Vid frågor: kontakta Elisabeth Valinder, enhetschef. Tel: 031-750 11 40.

Bris är en medlemsorganisation

Bris är en medlemsorganisation. Vartannat år hålls en kongress där medlemmarna väljer en styrelse som bestämmer inriktningen för Bris de närmaste åren. Medlemmarna representeras vid kongressen av sju ombud från respektive region som väljs vid regionernas medlemsmöten. Kongressen är Bris högsta beslutande organ. Den senaste kongressen hölls i Umeå i maj 2015. Läs mer här:

Bris valberedning 2015-2017

Sammankallande: Marie Fowler Öst

070 - 22 897 85

Jan-Olof Edman Region Väst

072- 549 50 92

Johan Johander Mitt

072-301 12 00

Ann-Christin Gradin Nord

070-6401285

Kristin Fransson Syd
Bris region Mitt omfattar 99 kommuner i mellersta Sverige. Kansliet finns i Stockholm.

BRIS region Nord omfattar Sveriges 47 nordligaste kommuner, från Norra Hälsingland och norrut.

Bris region Syd omfattar regionen av Skåne län, Blekinge län samt delar av Hallands, Kronobergs och Kalmar län – totalt 59 kommuner. Regionkontoret ligger i Malmö.

Bris region Väst omfattar 63 kommuner i Västra Götalandsregionen, norra Halland och norra Småland.

Bris region Öst omfattar de 22 kommunerna i norra Småland, Östergötland, södra Södermanland samt Gotland.

Bris regioner