Ledningen

Generalsekreterare

Magnus Jägerskog

Enhetschef stödenheten

Ulrika Eriksson

Chef HR och kansli

Anna Albinsson

Enhetschef insamlingsenheten

Heléne Tibblin

Enhetschef Kommunikationsenheten

Silvia Ernhagen

Enhetschef Regionenheten

Elisabeth Valinder

Verksamhetsutvecklare

David Sandberg Hjelm

Organisationssekreterare (adjungerad)

Frida Bühlmann

Ladda ner pdf  Presentation av Bris ledningsgrupp