Förbundsstyrelsen

Förbundsordförande

Ulf Spendrup

Ledamot

Christina Elffors-Sjödin

Ledamot

Helén Strömberg

Ledamot

Per Berggren

Ledamot

Anna-Bella Kraft

Ledamot

Dennis Andersson

Ledamot

Doreen Månsson

Ledamot

Michel Issa

Representant Region Mitt

Torbjörn Blomhage

Representant Region Nord

Sofie Edberg

Representant Region Syd

Anders Lindmark

Representant Region Väst

Ann Rask Samuelsson

Representant Region Öst

Dietmar Mölk

Adjungerad, generalsekreterare

Magnus Jägerskog

Adjungerad, assistent till generalsekreteraren

Frida Bühlmann

Förbundsstyrelsen

Förbundsstyrelsen är ytterst ansvarig för hur Bris verksamhet bedrivs på lång sikt och för Bris ekonomi. Styrelsen drar också upp riktlinjer för personalfrågor, opinionsbildning med mera. Bris förbundsstyrelse väljs av kongressen, som infaller vartannat år, senast i maj 2015.

Ersättning Bris styrelse
Under Bris förbundskongress i maj 2015 beslutades att förbundsstyrelsens ledamöter kunde få ersättning för styrelsesammanträden. Alla ledamöter i Bris styrelse, inklusive styrelsens ordförande Ulf Spendrup, har valt att arbeta helt ideellt för Bris.

Ladda ner pdf  Ladda ned presentation av styrelsen som pdf.


För kontakt med styrelsen maila:

Referatprotokoll från Förbundsstyrelsen

Nu kan du som medlem ta del av referatprotokoll från Förbundsstyrelsens möten.

Ladda ner pdf  Referatprotokoll från Bris styrelsemöte_161024.pdf

Ladda ner pdf  Referatprotokoll från Bris styrelsemöte_160916

Ladda ner pdf  Referatprotokoll från Bris styrelsemöte 160419.

Ladda ner pdf  Referatprotokoll från Bris styrelsemöte 160127.

Bris valberedning 2015-2017

Sammankallande: Marie Fowler Region Öst

070 - 22 897 85

Jan-Olof Edman Region Väst

072- 549 50 92

Johan Johander Region Mitt

072-301 12 00

Ann-Christin Gradin Region Nord

070-6401285

Kristin Fransson Region Syd