Att inte hålla våldet hemligt

Till Bris vänder sig många barn och unga och berättar om våld hemma. Vi på Bris vet att den som är utsatt för våld kan känna sig ensam i sina tankar och känslor. Det kan kännas som att man måste hålla våldet hemligt. Om den som utsätter en för våld är någon som man älskar kan det kännas extra svårt att berätta för någon annan, för vad skulle hända då?

Sverige har bestämt att barn har rätt att slippa våld, det finns lagar som säger att våld mot barn är förbjudet och att du som ändå utsätts ska få hjälp och skydd från våldet. Vuxna som arbetar med barn, till exempel lärare, kuratorer, skolsköterskor, personal på förskola och fritids, poliser och sjukhuspersonal är utbildade i att veta hur de ska hjälpa barn som de vet eller tror utsätts för våld. Men trots att många vuxna både vill och kan hjälpa kan det ibland vara svårt för dem att se och förstå att det handlar om våld.

Om du blir utsatt för våld så behöver du hjälp av en vuxen. För att få det behöver du visa eller berätta vad du är med om. Ofta är det lättast att berätta för en vuxen som man känner eller litar på, det kan vara en lärare eller kuratorn på skolan. Ett första steg för att våga berätta kan vara att ringa, chatta eller mejla med en kurator på Bris. Då kan vi prata om vem just du skulle kunna berätta för och hur du kan göra det. Bris kan också hjälpa dig att få kontakt med polisen eller socialtjänsten om du vill det.