Vad ska jag göra?

Det är alltid vuxnas ansvar att uppmärksamma och agera när ett barn signalerar att det inte mår bra. Om du är orolig, prata med barnet och försök att förstå lite mer av hur barnet har det. Visa att du ser, bryr dig om och vill hjälpa.

Barn förväntar sig att vuxna ska se och förstå hur de har det. Många barn är inte vana att be vuxna om hjälp, utan väntar på att den vuxna ska ta initiativet. Barn tycker ofta att det har signalerat och visat hur de mår och hur de har det. Om ingen vuxen tar initiativ till att hjälpa, kan barnet lätt börja tvivla och lägga ansvaret på sig själv, tappa förtroendet för vuxna och ge upp hoppet om att få hjälp.

Barn är inte ansvariga för sitt eget skydd, det är vuxnas ansvar att skydda barn mot våld. För barn som har föräldrar som inte kan skydda dem, som gör dem illa, blir andra vuxna extra viktiga. Det är svårt när ett barn visar upp eller berättar om att det är utsatt för våld. Plötsligt har man som vuxen fått ett stort ansvar att hantera. Men oavsett hur svårt det känns så kan du inte avstå från att agera till skydd för barnet. Du har inget ansvar att ta reda på exakt vad som hänt eller hur barnet har det. Du har heller inget ansvar att ensam skydda barnet från det som är svårt. Men du måste våga ta emot barnets berättelse, ta barnet på allvar och lämna över din oro till socialtjänsten.

För professionella som möter barn i sin yrkesroll gäller särskilda regler om anmälningsplikt, de är skyldiga att alltid anmäla oro om ett barn misstänks fara illa. Läs mer om det på Bris sidor för vuxna, För vuxna - om barn / Samhällets ansvar.

Om du vet eller misstänker att ett barn är utsatt för våld kan du:

Vid akut oro ring 112 polisen. Då kopplas även socialtjänsten in.

I andra fall kontakta socialtjänsten i den kommun där barnet bor. Du kan göra en orosanmälan, berätta om dina misstankar eller det du vet. Du kan också rådgöra med socialtjänsten anonymt.

Vill du ha hjälp av och rådgöra med Bris, ring Bris vuxentelefon - om barn:
077-150 50 50.

Vill du ha barns egna råd om vad som är viktigt att tänka på när du pratar med ett barn du känner oro för? Barns checklista för vuxna.

Mer att läsa

Om du anar att ett barn far illa.

Om barnmisshandel och våldets konsekvenser

Om våld i familjen.