Fakta om våld mot barn

När Bris startade 1971 var det första kravet som organisationen drev att allt våld mot barn skulle förbjudas. Ifjol firade lagen mot barnaga 35 år i Sverige, och toleransen mot våld mot barn är väldigt låg i Sverige. Men det betyder inte att våld mot barn inte förekommer.

Förra året handlade över 3 500 av Bris kontakter med barn och unga om våld. Samma år polisanmäldes 19 100 misshandelsbrott mot barn och unga. Av dem gällde 9 870 barn och unga mellan 7 och 14 år, och 3 800 barn mellan 0 till 6 år. För yngre barn anmäls ofta en förälder eller styvförälder som misstänkt. Brottsförebyggande rådet, Brå, räknar med att endast en mindre del av alla misshandelsbrott mot barn polisanmäls.

En rapport som Bris tagit fram tillsammans med Stiftelsen Tryggare Sverige visade att för endast 9 procent av de anmälda misshandelsbrotten mot barn mellan 0-6 åren 2009-2013 kunde en gärningsman dömas för brottet. Rapporten visade också att det var stora skillnader i uppklaringsprocent mellan de olika polismyndigheterna.

När Stiftelsen Allmänna Barnhuset genomförde en attitydundersökning bland svenska föräldrar 2011 svarade 92 procent att det inte var rätt att vare sig slå eller ge barnet en örfil även om barnet gjort föräldern arg. Tre föräldrar av fyra svarade också att det inte vid något tillfälle var rätt att ta tag i eller ruska om barnet. Men i samma undersökning svarade nästan var tredje förälder (30,6 procent) att de någon gång knuffat, huggit tag i eller ruskat om sitt barn vid konflikt. 2,9 procent uppgav att de slagit sitt barn.

Studier visar att yngre barn oftare misshandlas än äldre barn. Särskilda riskgrupper är barn med någon form av funktionsnedsättning, barn som lider av långvarig sjukdom, barn med beteende-, känslomässiga, anknytnings, och kognitiva problem och barn med bristande stödjande socialt nätverk. Faktorer kopplade till familjen, som arbetslöshet eller sjukskrivning hos förälder, ekonomisk utsatthet, bristande sociala nätverk eller om det förekommer våld mellan föräldrarna, medför också ökad risk för att barn ska utsättas för våld.

Bris fokusområde 2015 och 2016 är våld mot barn. Bris har en nollvision och arbetar för att inga barn och unga ska behöva utsättas för fysisk eller psykisk misshandel. Ett av Bris mål är att varje barn ska ha en vuxen som ser och agerar för det barnets bästa, och vi ser att det behövs mer kunskap och information till alla vuxna om hur de kan agera om de misstänker att ett barn utsätts för våld. Bris ser också att samhällets stöd och skydd till barn som utsätts för våld hemma behöver både förstärkas och förändras, för att bli mer effektivt och för att barn på ett bättre sätt ska kunna få sin rätt till delaktighet och information tillgodosedd.

Relaterat:

Se film från Svenska institutet inför att svenska antiaga-lagen fyllde 35 år
Emma Bennwik, Bris barnrättspecialist intervjuas.

Brottsförebyggande rådet, Brå. Statistik och fakta om barnmisshandel.
Våld mot barn - en rapport från Bris och Stiftelsen Tryggare Sverige om andelen uppklarade anmälningar av barnmisshandel.

Ladda ner pdf  Ladda ned Våld mot barn-en rapport från Bris och Stiftelsen Tryggare Sverige