Föräldraboken

Föräldraboken syftar till att komma med lite hjälp och uppmuntran till dig som tycker att det är svårt att vara förälder i bland. Föräldraboken finns på flera språk att ladda ner.

Föräldraboken finns på en mängd olika språk

Förutom på svenska finns Föräldraboken på ytterligare elva språk: assyriska, arabiska, engelska, kurdiska, persiska, serbiska, somaliska, sorani, spanska, tigrini och turkiska. '

Här kan du ladda ned Föräldraboken som pdf.
Föräldraboken togs fram för Kommittén mot barnmisshandel, Socialdepartementet 1999. Nu när kommittén inte finns längre, är det Bris som har rättigheterna till boken. Idé & utformning: TBWA STHLM & Leg psykolog Bengt Grandelius. Skribent: Anna Qvennerstedt
Boken togs fram för många år sedan och har ännu inte givits ut i en uppdaterad version. I Föräldraboken används begreppet barnmisshandel. I dag använder Bris istället begreppet våld mot barn. Våld mot barn innefattar när någon gör ett barn illa, fysiskt eller psykiskt. Sexuella övergrepp är en form av våld liksom att hota eller försumma barnet.