Film om Bris

Vem svarar när jag hör av mig till Bris? Måste jag säga mitt namn? Och vad händer efter samtalet? Det är exempel på frågor som barn och unga får svar på i Bris nya film ”Du är viktig” som lanseras idag.Den animerade kortfilmen visar hur Bris kuratorer jobbar och vilken typ av hjälp som barn och unga kan få när de kontaktar Bris. I filmen får vi följa huvudkaraktären, en ung person med många tankar och funderingar kring livet som behöver någon att prata med.Filmen ”Du är viktig” är framtagen tillsammans med Expertgrupp Barn – ett pilotprojekt där målet är att ge barn och unga ökat inflytande över Bris verksamhet. Projektet involverar två skolor i Umeå, Sävar skola och Sjöfruskolan. Deras uppgift har varit att ge feedback, bland annat på färgval, karaktärernas ansiktsuttryck och tydligheten i filmens budskap. Därefter presenterades barnens åsikter för Future Museum, som producerat filmen, som i sin tur arbetade om delar av filmen i enlighet med barnens önskemål.