”Räknas det här som våld?”

- en rapport om att vara barn och utsättas för våld hemma[/rubrik]Varje år har Bris över 3 000 kontakter med barn och 400 med vuxna som handlar om våld mot barn. Nu ger vi ut rapporten ”Räknas det här som våld?” som bygger på det barn berättar för oss om våld som deras föräldrar eller andra vuxna utsätter dem för hemma. Vi hoppas att rapporten ska göra att fler förstår hur det är för ett barn att bli utsatt för våld, vad som räknas som våld och vad vi på Bris tycker måste göras att stoppa vuxnas våld mot barn.

”Räknas det som våld när hon drar i håret, tar stryptag, kastar ner mig på golvet, slår mig i skallen för att jag har tagit godis utan att fråga? Räknas det som våld eller är det bara någon slags grov uppfostran?”

Barns röster om våld
Varje dag utsätts barn för våld hemma, av sina föräldrar och andra vuxna. Exakt hur många barn det är vet ingen riktigt, ofta känner ingen utanför hemmet till vad som händer. En orsak till det kan vara att barnet inte berättar av rädsla för att inte bli trodd eller för att ett avslöjande ska göra allt värre. Det kan också bero på att många vuxna inte är tillräckligt bra på att fråga, lyssna och förstå.

En del av barnen som hör av sig till Bris berättar att de har haft kontakt med kuratorer, skolsköterskor, psykologer och socialtjänsten men att de aldrig har pratat om våldet och att ingen har frågat. Både barn och vuxna är dessutom ofta osäkra på vad som egentligen räknas som våld och var gränsen går för vad vuxna får göra mot barn. Därför heter rapporten ”Räknas det här som våld?”

I rapporten berättar vi om det våld som barn beskriver att deras föräldrar eller andra vuxna utsätter dem för. Det är allt ifrån att bli dragen i håret, nypt, hotad och kränkt till hårda bestraffningar och sexuella övergrepp. Många barn beskriver ett kaos hemma med ständiga bråk och konflikter.

Vi berättar också om de känslor barn som utsätts för våld beskriver att de har. Den vanligaste är ensamhet, både i familjen och bland andra. Många barn berättar att de känner sig rädda för att något farligt ska hända.

Vi beskriver hur barn gör för att försöka slippa våldet. Ett sätt är att försöka hålla föräldern lugn genom att inte göra något som kan reta upp dem eller att försiktigt be föräldern att inte dricka så mycket alkohol.

Ibland kan det vara svårt för vuxna att veta hur de på bästa sätt ska stötta ett barn de känner oro för. Under festivalen ”We are Stockholm 2015” fick barn och unga svara på frågan ”Hur ska en vuxen vara föra att du ska våga berätta om våld?” En sammanställning av de råd barnen gav finns med i rapporten.

Bris tycker
I rapporten finns några åtgärdsförslag, saker som Bris tycker måste förbättras och förslag på hur det skulle kunna göras. Vi har gett rapporten till barnministern Åsa Regnér och pratat med henne om det som står i den. Vi kommer att dela ut och prata om den med fler, både beslutsfattare och andra.

Bris tycker till exempel att:

• vuxna måste bli bättre på att se tecken på att barn utsätts för våld och prata och fråga barn om våld.

• alla barn ska få information och kunskap om våld och om hur den som är utsatt kan få hjälp.

• även vuxna behöver lära sig mer och få veta vad de ska göra om de känner till eller är oroliga för att ett barn blir utsatt för våld.

• myndigheterna måste bli bättre på att lyssna på barn. Vi vill också att de ska få bättre koll på hur många barn som är utsatta för våld och ta ansvar för att alla barn som behöver hjälp har samma chans ska få det.

Så gjorde vi rapporten
När vi skulle skriva rapporten började vi med att läsa 505 mejl som barn skrivit till Brismejlen om våld hemma. I rapporten beskriver vi sådant som många barn tar upp och ger exempel på vad barn berättar.

Eftersom alla barn är anonyma i kontakten med våra kuratorer så är vi noga med hur vi berättar. Alla exempel är omgjorda så att ingen ska kunna känna igen någon annan. Vi ändrar lite i dem och ibland slår vi ihop flera exempel så att det blir en blandning av flera berättelser. Alla barn kan vara helt trygga med att de kan vara anonyma på Bris.

Vad räknas som våld?
Enligt barnkonventionen är våld ”alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande och sexuella övergrepp”.

Våld är när någon gör dig illa. Det kan vara både våld, eller hot om våld, mot kroppen och mot dig som person. Det kan handla om att någon slår eller tar i dig hårt, säger elaka saker åt dig eller att din förälder hotar med att lämna dig. Om någon tar på dig på ett sätt som känns obehagligt så kan det vara våld. Om någon annan i din familj blir slagen så räknas det också som våld mot dig.

Oavsett vad du har gjort eller sagt så får ingen göra dig illa. Det är du som bestämmer över din kropp, dina känslor och dina tankar. Alla former av våld mot barn är olagliga. Alla barn har alltid rätt att slippa allt våld!

Ladda ned Bris rapport Räknas det här som våld:

Ladda ner pdf  Brisrapport_Räknas det här som våld.2016