Huvudsponsorer

Svenska PostkodLotteriet

Redan 2007 blev Bris en av förmånstagarna i Svenska PostkodLotteriet. Stödet har bidragit till att utveckla Bris-chatten och att utöka öppettiderna i stödverksamheten.

Under 2016 beviljades Bris 14 miljoner kronor från Svenska PostkodLotteriet. Pengarna kommer att fördelas till flera verksamheter, bland annat: Stöd till barn och unga. Kunskapsförmedling till vuxna, barnrätt, opinion och påverkan.

Bris har varit förmånstagare sedan 2007 och har tagit emot 139 miljoner kronor från PostkodLotteriet, pengar som har använts till såväl ökad tillgänglighet för barn och unga som till opinions- och påverkansarbete. Bris är dessutom i full gång med att mobilanpassa sina digitala stöderbjudanden på hemsidan, ta fram ett nytt rapportverktyg för att kunna analysera den data som idag samlas in av kuratorerna samt utveckla en ny plattform för kommunikation med barn, något som finansieras initialt med medel från PostkodLotteriet.

Läs mer om Bris projekt: Nästa generation stöd på nätet.

PostkodLotteriet – lotteriet för en bättre värld

PostkodLotteriets vision är en bättre värld för människor, djur och miljö. Verksamhetens överskott fördelas till våra förmånstagare. Förmånstagarna är 55 utvalda organisationer som får dela på hundratals miljoner varje år, pengar som används till viktiga projekt både på borta- och hemmaplan.

För dig som vill läsa mer om PostkodLotteriet, gå in på lotteriets hemsida.

För dig som vill gå med i PostkodLotteriet, gå in på en annan av lotteriets hemsidor.


« Tillbaka till Huvudsponsorer